Netwerk Iedereen Verdient Vakantie

Toerisme Vlaanderen streeft ernaar financiële, materiële en andere vakantiedrempels weg te werken en toerisme voor iedereen mogelijk te maken. Via het Netwerk Iedereen Verdient Vakantie – een partnernetwerk dat expertise, goodwill en maatschappelijke verantwoordelijkheid samenbrengt – slaan we de brug tussen vraag en aanbod. We proberen voor elke Vlaming een gepaste en haalbare vakantie te vinden. 

En dat is nodig, want ook anno 2018 ervaarden Vlamingen nog vele vakantiedrempels. Meer mensen hadden het moeilijk om de eindjes aan mekaar te knopen. Een vakantie of er even tussenuit zat er niet in voor bijna 20% van de kinderen in Vlaanderen. Vele plekken waren nog niet toegankelijk en medische zorgen of gebrek aan gezelschap hield mensen thuis.  

2 502 organisaties en toeristische aanbieders vonden de moed om hier iets aan te doen. Zij werkten samen met ons als partner om vakantie mogelijk te maken voor iedereen, ook als het moeilijk gaat.  

In 2018 hielp het netwerk in totaal 166 779 vakantiegangers hun vakantiedrempels te overbruggen. Dat zijn er bijna 10 000 meer dan in 2017. Het grootste deel van deze vakantiegangers (145 711) beleefde een fijne daguitstap. Daarnaast maakten we ook 7 066 georganiseerde vakanties, 8 432 vakantieverblijven en 5 507 groepsvakanties mogelijk in 2018. 

Forum Iedereen Verdient Vakantie 

Op 13 december 2018 vond het Forum Iedereen Verdient Vakantie plaats. Dit is een netwerkevenement voor alle betrokkenen bij het Netwerk Iedereen Verdient Vakantie. In het auditorium van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten verzamelden 350 bezoekers, waaronder vakantiegangers met minder kansen, sociale organisaties, ambassadeurs, vrijwilligers, toeristische aanbieders en lokale en regionale besturen. 

Inspiratiedag rond authentiek gastheerschap 

Op 5 oktober 2018 organiseerde het Netwerk Iedereen Verdient Vakantie een inspiratiedag rond authentiek gastheerschap, waarmee we het bewustzijn rond het belang van gastvrijheid willen versterken. Een 40-tal partners uit de toeristische sector zakten af naar de Plantentuin in Meise. Aan de hand van enkele lezingen van experts bekeken we de praktijk van oprecht gastheerschap. De deelnemers, toeristische aanbieders en Rap op stapkantoren, kregen de kans om van gedachten te wisselen met professionals die binnen de sector actief zijn. Deze inspiratiedag paste bovendien binnen het traject van Toerisme Transformeert. 

Luisteronderzoek 

Om werking van het netwerk verder te optimaliseren, startte het steunpunt tijdens de afgelopen jaren met het project Grootschalig Luisteren. In plaats van de werking te analyseren op basis van droge gegevens en cijfers, zochten vrijwilligers naar getuigenissen van vakantiegangers en partners in het netwerk. In 2018 bouwden ze verder op de resulaten van dit luisteronderzoek. Bekijk het filmpje Grootschalig Luisteren en kom er meer over te weten.

Verbindjeverhaal.be 

Op verbindjeverhaal.be brachten we in 2018 verhalen die vonken gaven en de kracht van mensen toonden. Over vakanties van en voor mensen met een klein budget.  

Nieuwe website 

In 2018 lanceerden we onze nieuwe website www.iedereenverdientvakantie.be. Hier vind je alle publicaties en initiatieven waar we op werken. Wist je dat er babbelbeelden zijn die verwondering voor de Vlaamse Meesters oproepen en dat er regelmatig ontmoetingstafels en infosessies georganiseerd worden?   

Wist je dat ... 

... er ook een vakantielied bestaat? Geschreven door vakantiegangers! Zing mee op de website van Iedereen Verdient Vakantie.