Project 100 Jaar Groote Oorlog

De voorbije jaren zette Toerisme Vlaanderen sterk in op het project ‘100 jaar Groote Oorlog’, ter herdenking van de Eerste Wereldoorlog. 2018 was het laatste jaar van dit uitzonderlijke project.  

Bestemmingsontwikkeling  

Impulsprogramma’s  

Het investeringsprogramma '100 Jaar Groote Oorlog' (oproep 2010) leverde 44 goedgekeurde projecten op. Met uitzondering van 1 (dat werd stopgezet), werden alle projecten afgewerkt. De vijf strategische projecten (Ieper, Zonnebeke, Poperinge, Diksmuide en Nieuwpoort) waren in 2014 al open voor het publiek, wat betekent dat Vlaanderen tijdig klaar was om de vele bezoekers te ontvangen. In 2018 konden we het laatste grote project openen: het Guyenemer Paviljoen in Langemark-Poelkapelle.  

Twee andere impulsprogramma’s zorgden tijdens de herdenkingsjaren voor een mooie affiche van evenementen. In het laatste eeuwherdenkingsjaar viel vooral de belangstelling op voor de tentoonstelling ‘Sporen van de Oorlog/Traces of War’ in het In Flanders Fields Museum, en de landschapskunstinstallatie ‘Coming World x Remember Me’ nabij Ieper, met bijna 300 000 bezoekers in ongeveer 7 maanden.  

Productontwikkeling  

Toerisme Vlaanderen bouwt zoveel mogelijk aan samenwerkingen en informatiedoorstroming met en naar andere spelers: zowel lokaal, regionaal, Vlaams als internationaal en zowel met publieke als met private partners. In 2018 werd sterk samengewerkt voor de landschapskunstinstallatie Coming World x Remember Me en voor het programma van de Wapenstilstand. Westtoer, GoneWest en Toerisme Vlaanderen zorgden samen voor een gestroomlijnde communicatie waarin we gebruikmaakten van mekaars materiaal, een synergie die het resultaat is van de goede samenwerking in de voorbije jaren.  

Uiteraard besteedden we ook in 2018 weer heel wat aandacht aan de toegankelijkheid van het project '100 jaar Groote Oorlog' door informatie aan te aanbieden en de mogelijkheden van de campagne bekend te maken.  

Bestemmingspromotie  

Campagne  

Toerisme Vlaanderen voerde sinds 2013 een grootschalige internationale communicatiecampagne over ‘100 Jaar Groote Oorlog’. De zeer succesvolle Facebookpagina - met ondertussen 169 000 fans - maakt er deel van uit.   

Nadat we in 2017 het hele jaar lang ‘Passchendaele’ als thema aanhielden, kwamen in 2018 andere thema’s aan bod. In het voorjaar voerden we een digitale campagne rond de landschapsinstallatie ‘Coming World x Remember Me’, als aangrijpingspunt om nog tijdens de eeuwherdenking Flanders Fields te bezoeken. In de herfst volgde ‘Never the last Last Post’, eveneens een digitale campagne, met als boodschap dat het herdenkingstoerisme niet stopt eind 2018, maar in Vlaanderen verdergezet wordt. Ook thema’s die door tentoonstellingen of evenementen werden aangeraakt, kregen ondersteuning via communicatieacties.   

De kwaliteit van de voorbije communicatiecampagne blijkt uit de waardering voor ‘de Mud Soldier’, een project op Trafalgar Square in Londen (2017), dat in 2018 overladen werd met maar liefst 14 voornamelijk internationale awards voor creativiteit én effectiviteit van deze campagne.   

Acties 

Toerisme Vlaanderen gaf in 2018 tal van presentaties over WO I, was aanwezig op grotere en kleinere vakbeurzen en werkte bijdragen uit in vaktijdschriften. Daarnaast onderhandelden we ook met individuele partners in de reisindustrie. Met het einde van de herdenking in zicht, was de werking naar de professionele toeristische industrie iets minder sterk dan de vorige jaren. Toch vonden nog enkele belangrijke acties plaats:  

  • De opening van het Sir John Monash Center in Noord-Frankrijk vormde de aanleiding van een gemengde (pers en trade) reis in opdracht van het Department of Veterans Affairs van Australië. Zowel sites in Noord-Frankrijk als in Vlaanderen werden onder de aandacht gebracht.  
  • Eind augustus organiseerden we samen met Peace Village een toekomstgerichte workshop voor touroperatoren die zich richten op schoolgroepen. Deelnemers werden door onze vertegenwoordigers in het buitenland gerekruteerd in het Verenigd Koninkrijk, Australië en Canada. 

Pers en Pr  

In 2018 vormde de landschapskunstinstallatie ‘Coming World x Remember Me’ nabij Ieper dé hefboom om nog een laatste maal media uit te nodigen voor de eeuwherdenking in Vlaanderen. Ook de ceremonies ter gelegenheid van Wapenstilstand kregen belangstelling. 43 buitenlandse journalisten bezochten ‘Flanders Fields’ in 2018 op uitnodiging van Toerisme Vlaanderen. Daarnaast organiseerden verschillende buitenlandkantoren pr-activiteiten waarop het herdenkingstoerisme naar Vlaanderen in de verf werd gezet.   

Resultaten 

Uit onderzoek van Westtoer, dat Toerisme Vlaanderen mee financierde, blijkt dat het jaar 2018 onverhoopt succesvol was: maar liefst 541 500 mensen bezochten de WO I-sites van de Westhoek. 55% van hen kwam uit het buitenland. Het Verenigd Koninkrijk en Nederland zijn de belangrijkste herkomstlanden, maar ook de intercontinentale bezoekers uit Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en de Verenigde Staten zijn opvallend sterk aanwezig.  

Van 2014 tot 2018 bereikten we in totaal 2 793 800 bezoekers, of gemiddeld 558 760 per jaar. Daar zijn de bijna 300 000 bezoekers aan het landschapskunstwerk ‘Coming World x Remember Me’ in 2018 nog niet bij gerekend. De ambitieuze doelstelling, namelijk 500 000 bezoekers per jaar, is dus ruim gehaald. 

Toekomstplannen 

Met een dergelijk succes als resultaat van de sterke en systematisch opgebouwde product- en reputatie-ontwikkeling, moeten de ambities verder reiken dan de herdenkingsjaren zelf. Ook in de komende termijn moet Vlaanderen kunnen kapitaliseren op deze succesvolle aanpak, die ook steunt op een sterke samenwerking tussen de verschillende spelers in binnen- en buitenland. De ambitie van Toerisme Vlaanderen is om de internationale aantrekkingskracht van het WO I-thema in de komende jaren verder te zetten op een niveau dat hoger ligt dan vóór de herdenking. We engageerden ons al om de communicatie over het thema verder te zetten en om met eigen middelen in 2019 en 2020 ondersteuning te verlenen aan het project over de Wederopbouw, dat Westtoer in samenwerking met lokale spelers momenteel voorbereidt voor 2020.