Woordvoerder

De woordvoerder van Toerisme Vlaanderen heeft in 2018 de standpunten, werking en resultaten van Toerisme Vlaanderen op een regelmatige en positieve manier in het nieuws gebracht.  

Het agentschap kwam in 2018 aan bod in 413 binnenlandse persartikels. Dat betekent dat de opinie, werking of resultaten van Toerisme Vlaanderen gemiddeld elke dag minstens 1 keer ter sprake kwamen in de algemene binnenlandse nieuwspers. Daarnaast realiseerde de woordvoerder in 2018 42 radio- en tv-interviews over de werking en resultaten van Toerisme Vlaanderen, waarin hijzelf of een collega van Toerisme Vlaanderen het woord nam. In totaal beantwoordde de woordvoerder in 2018 198 vragen van pers, toeristische sector en het publiek, waarvan 157 persvragen.  

De absolute uitschieter op vlak van berichtgeving in de media was de Facebook-naaktstunt van Toerisme Vlaanderen in juli 2018. Die leverde niet alleen zeer brede binnenlandse persaandacht op, maar ook internationaal kwam het item aan bod bij zo goed als alle gerenommeerde internationale nieuwsmedia.  

Ook volgende topics kwamen in 2018 uitgebreid aan bod in de binnenlandse media: 

  • de aankleding van een aantal gates en een corridor op Brussels Airport rond de thema’s Vlaamse Meesters, gastronomie en wielrennen 
  • de recordcijfers van de jongerenacties van Jong Keukengeweld in maart en oktober 2018 
  • de lancering van de ambassadeurscampagne rond Vlaamse Meesters in september 2018 
  • Airbnb en meer bepaald hun weigering om de adressen van hun aanbieders door te geven om controles mogelijk te maken 

Wist je dat ... 

… persvragen rare dingen zijn? Ze komen binnen op de meest onverwachte momenten. Lang niet alleen tijdens de klassieke werkuren dus, maar heel vaak ook ‘s avonds en in het weekend. Toch maakt Toerisme Vlaanderen er een erezaak van om ze binnen de 4 uur (een halve dag dus) te beantwoorden. Dat is in 2018 in zo goed als alle gevallen gelukt. Dat illustreert de inzet en gedrevenheid van alle collega’s bij Toerisme Vlaanderen. Want zij moeten natuurlijk in veel gevallen supersnel input aanleveren aan de woordvoerder, die dan op zijn beurt de nieuwshongerige persmensen bedient.