Overzicht protocollen

Het coronavirus is nog niet verdwenen en het blijft dan ook van belang om de nodige maatregelen te nemen om de verdere verspreiding of nieuwe opflakkeringen ervan zoveel mogelijk te vermijden. Meer weten over de uitgevaardigde gezondheidsmaatregelen en protocollen, en de toepassing ervan op jouw toeristische onderneming? In dit overzicht krijg je de nodige informatie.
 
 

Algemene richtlijnen (Nationale Veiligheidsraad)

Op de website van het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) vind je steevast de meest actuele info over de algemene coronarichtlijnen, uitgevaardigd door de Nationale Veiligheidsraad. 

Generieke richtlijnen heropbouw economische activiteiten (Federale Overheidsdienst Werk)

Om ondernemingen in België bij te staan bij de stapsgewijze heropbouw van de economische activiteiten werkte de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de Beleidscel van de Minister van Werk en experten van de FOD Werkgelegenheid een generieke gids uit. Deze gids is een instrument dat een aantal noodzakelijke bouwstenen bevat om werknemers zo veilig mogelijk (terug) te kunnen laten werken in de post-lockdown periode.

Lees in deze generieke gids hoe je het besmettingsrisico tijdens het uitoefenen van jouw economische activiteit zo laag mogelijk houdt.

Basisprotocol toeristische sector

Aangezien de toeristische sector wordt gekenmerkt door fysiek contact met de bezoeker, heeft ze specifieke richtlijnen nodig. Deze richtlijnen vertalen de algemene regels verder naar de realiteit van de werkvloer, uitbating of sector.

Sinds 9 juni 2020 is er een basisprotocol voor de volledige toeristische sector in België, gevalideerd door de bevoegde ministers van Toerisme (mevrouw Weykmans, mevrouw Demir, mevrouw De Bue en de heer Vervoort).

Open en lees het basisprotocol voor toerisme (PDF).

Vertaling basisprotocol toeristische deelsectoren

Op basis van het basisprotocol voor de toeristische sector, maken verschillende sector- en beroepsorganisaties de vertaalslag voor de toeristische deelsectoren. Deze richtlijnen dienen als hulpmiddel en houvast voor een veilige heropstart van jouw toeristische onderneming.

Met verdere of inhoudelijke vragen over deze protocollen kan je steeds contact opnemen met de sector- en beroepsorganisatie die dit protocol heeft opgesteld.

Overzicht veiligheidsprotocollen toeristische deelsectoren

 

 

MEETING- EN CONGRESSECTOR

Voor de meetingindustrie is er het COVID Event Risk Model en de Leidraad coronapreventie in meetinglocaties.


HORECA

Horeca Vlaanderen lanceerde ook een handige website rond de heropstart van de horecasector in Vlaanderen: heropstarthoreca.be.


CULTUURSECTOR

Voor specifieke informatie over de heropstart van de cultuursector kan je terecht op www.vlaanderen.be.Let wel: Toerisme Vlaanderen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de hier voorgestelde informatie, sectorgidsen of protocollen. De informatie en documenten, die hier ter beschikking worden gesteld, hebben enkel de waarde van een richtlijn of aanbeveling. Ze kunnen niet worden beschouwd als een document of informatie waarbij de aansprakelijkheid van Toerisme Vlaanderen kan worden ingeroepen wegens de niet-nakoming van de erin opgenomen aanbevelingen op het terrein. Deze informatie en documenten laten de wettelijke en reglementaire voorschriften in de materies die in deze informatie en documenten worden behandeld en aangeraakt, onverkort.