Overzicht protocollen

We zullen nog een hele tijd met het coronavirus moeten leven en dus ook de nodige maatregelen nemen om de verdere verspreiding of nieuwe opflakkeringen van het virus zoveel mogelijk te vermijden. Meer weten over de uitgevaardigde gezondheidsmaatregelen en protocollen, en de toepassing ervan op jouw toeristische onderneming? In dit overzicht krijg je de nodige informatie.

Algemene richtlijnen (Nationale Veiligheidsraad)

Op de website van het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) vind je steevast de meest actuele info over de algemene coronarichtlijnen, uitgevaardigd door de Nationale Veiligheidsraad. 

Generieke richtlijnen heropbouw economische activiteiten (Federale Overheidsdienst Werk)

Om ondernemingen in België bij te staan bij de stapsgewijze heropbouw van de economische activiteiten werkte de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de Beleidscel van de Minister van Werk en experten van de FOD Werkgelegenheid een generieke gids uit. Deze gids is een instrument dat een aantal noodzakelijke bouwstenen bevat om werknemers zo veilig mogelijk (terug) te kunnen laten werken in de post-lockdown periode.

Lees in deze generieke gids hoe je het besmettingsrisico tijdens het uitoefenen van jouw economische activiteit zo laag mogelijk houdt.

Protocollen toeristische sector

Doordat de toeristische sector wordt gekenmerkt door fysiek contact met de bezoeker, heeft ze dan ook specifieke richtlijnen nodig. Deze richtlijnen vertalen de algemene regels verder naar de realiteit van de werkvloer, uitbating of sector.

Samen met de sector en de verschillende sector- en beroepsorganisaties werden onderstaande protocollen opgemaakt als hulpmiddel en houvast voor een veilige heropstart van jouw toeristische onderneming.

Toerisme Vlaanderen biedt deze pagina aan als verzamelpunt voor alle protocollen en andere relevante voorbeelden (ter inspiratie) uit binnen- en buitenland.

Met verdere of inhoudelijke vragen over deze protocollen kan je steeds contact opnemen met de sector- en beroepsorganisatie die dit protocol heeft opgesteld.

Overzicht beschikbare toeristische protocollen

Horeca Vlaanderen lanceerde intussen ook een handige website rond de heropstart van de horecasector in Vlaanderen: heropstarthoreca.be.

Ken je een ander protocol dat nuttig is voor toeristische ondernemers maar nog niet op deze pagina staat? Stuur de online link of informatie naar communicatie@toerismevlaanderen.be

Opmerking: Toerisme Vlaanderen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de hier voorgestelde informatie, sectorgidsen of protocollen. De informatie en documenten, die hier ter beschikking worden gesteld, hebben enkel de waarde van een richtlijn of aanbeveling. Ze kunnen niet worden beschouwd als een document of informatie waarbij de aansprakelijkheid van Toerisme Vlaanderen kan worden ingeroepen wegens de niet-nakoming van de erin opgenomen aanbevelingen op het terrein. Deze informatie en documenten laten de wettelijke en reglementaire voorschriften in de materies die in deze informatie en documenten worden behandeld en aangeraakt, onverkort.