Overzichtstabel met unieke belevingen

Overzichtstabel van unieke belevingen
Bij de opmaak van de marketingstrategie is een overzichtstabel gemaakt met unieke belevingen waarmee Vlaanderen kan gepromoot worden.

Toerisme Vlaanderen maakt strategische keuzes en richt zich in de periode 2016-2020 op een aantal troeven om Vlaanderen internationaal te vermarkten. Erfgoed, tafelen, kunst en cultuur en fietsen zijn de belangrijkste troeven voor Vlaanderen. Deze troeven worden verder verfijnd in een groot aantal unieke belevingen. Er zijn Vlaanderen-brede belevingen en bestemmings-specifieke belevingen. Al deze belevingen zijn opgenomen in een overzichtstabel.

Deze tabel werd door Toerisme Vlaanderen samen met een aantal externe partners opgemaakt (kunststeden en provinciale partners). Het is een dynamisch en levend document dat op regelmatige basis wordt bijgewerkt.

Het geeft een overzicht van alle belevingen (=bouwstenen) waarmee Vlaanderen kan worden vermarkt in het buitenland. Toerisme Vlaanderen bepaalt, in samenspraak met de partners, welke belevingen uiteindelijk worden gepromoot. Belevingen rond Vlaamse Meesters, Foodies, WO I en wielercultuur zijn een belangrijke focus voor de komende jaren.