Kennis van en ambassadeurschap voor Vlaamse Meesters door de Vlaming en Brusselaar