Openings- en uitbatingsvoorwaarden voor vakantieparken