Openings- en uitbatingsvoorwaarden voor vakantiewoningen