Privacybeleid

antwerpentrappenmuseum
Wanneer je een gids- of reisleiderskaart ontvangt, geef je de opleidingspartner en Toerisme Vlaanderen meteen uitdrukkelijk de toestemming om jouw gegevens te gebruiken voor welbepaalde doeleinden.

Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens die in het kader van de aanmaak van gids- of reisleiderskaarten verstrekt worden aan de opleidingspartner (en bijgevolg aan Toerisme Vlaanderen die deze opleidingspartner mandateert om deze kaarten aan te maken), worden verwerkt in de gidsen- en reisleidersdatabank. Deze vertrouwelijke verwerking houdt in dat Toerisme Vlaanderen deze persoonsgegevens verwerkt conform de toepasselijke wetgeving.
(Bron: Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Privacywet)

De verwerking van deze persoonsgegevens heeft onder andere als doel:

  • het afleveren van de gids- of reisleiderskaart;
  • het beheer van het gidsen- en reisleidersbestand;
  • het uitvoeren van marktstudies;
  • het informeren van gidsen en reisleiders over nieuwigheden in het gids- of reisleidergebeuren, mogelijke bijscholing, ...;
  • het informeren van opdrachtgevers over afgestudeerde gidsen en reisleiders;
  • andere initiatieven die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de werking van Toerisme Vlaanderen voor wat betreft gidsen of reisleiders.

Door het aanvragen van deze kaart en het verstrekken van deze persoonsgegevens wordt aan de opleidingspartner en Toerisme Vlaanderen uitdrukkelijk de toestemming gegeven om deze informatie te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden.

De verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn de betrokken opleidingspartner en Toerisme Vlaanderen.

Meer informatie

Voor meer algemene informatie kan je ook steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie (www.privacycommission.be), Hoogstraat 139, 1000 Brussel – tel. 02 213 85 40, fax 02 213 85 65.

Iedere gids of reisleider die meent dat Toerisme Vlaanderen een onrechtmatige inbreuk pleegt op de voorgaande bepalingen, wordt verzocht Toerisme Vlaanderen daarvan op de hoogte te brengen.