Promotie

Fietser in de binnenstad

  • Op de markten waar Toerisme Vlaanderen actief toeristen werft, worden verschillende soorten activiteiten ontplooid.
  • Vlaanderen in de kijker zetten als bestemming, waarde hechten aan dit vakantieland en het positioneren als puur baanbrekend vakmanschap. Dat is waar de internationale werking van Toerisme Vlaanderen voor staat. Daarnaast is Toerisme Vlaanderen ook actief in de meeting industrie en voeren we met EventFlanders een proactief topevenementenbeleid.
  • Promotie
    Toerisme Vlaanderen levert grote inspanningen voor de promotie van Vlaanderen als toeristische bestemming. Onze bestemming wordt volop gepromoot bij buitenlandse toeristen, bij de meetingindustrie en bij toeristen met beperkingen.
  • Samen
    Toerisme Vlaanderen werkt graag intensief samen met de toeristische sector. Hier kom je meer te weten over de verschillende instapmogelijkheden.
  • De coronacrisis verhindert dat toeristen van over de hele wereld vrij naar Vlaanderen kunnen reizen om onze bestemming en haar troeven te (her)ontdekken. Toch vinden we het belangrijk om ook nu actief te blijven op internationale schaal. We blijven Vlaanderen en haar troeven dan ook onafgebroken onder de aandacht brengen in het buitenland. In de mate van het mogelijke laten we onze oorspronkelijk geplande acties zoveel mogelijk doorgaan, zij het in een alternatieve vorm. Daarnaast bedachten we ook enkele nieuwe initiatieven en campagnes.