Regiocoördinatoren

beeld_fietser_binnenstad
Regiocoördinatoren initiëren, coördineren en stimuleren projecten binnen een toeristisch samenwerkingsverband van diverse toeristische regio's. Ze werken aan toeristisch-recreatieve beleidsplanning, verbetering van de toeristisch recreatieve structuur en de promotie van de regio.

Provincie Antwerpen

Antwerpse Kempen
Bie De Busser
TPA - Toerisme Antwerpse Kempen
Toerismehuis 't Steentje
Grote Markt 44
2300 Turnhout
T 014 40 82 70
M 0495 40 53 60
F 014 42 88 01
E bie.debusser@provincieantwerpen.be
W www.toerismeprovincieantwerpen.be

Provincie Vlaams-Brabant

Hageland
Isabelle Hollevoet 
Toerisme Vlaams-Brabant
Provincieplein 1
3010 Leuven
T 016 26 76 73
F 016 26 76 76
E isabelle.hollevoet@vlaamsbrabant.be
W www.hageland.be
Groene Gordel
Koen Craenen
Provincieplein 1
3010 Leuven
T 016 26 77 95
koen.craenen@vlaamsbrabant.be
W www.groenegordel.be

Provincie Limburg

Manager Publieke Sector
Nele Digneffe
Toerisme Limburg
Universiteitslaan 3
3500 Hasselt
T 011 30 55 65
F 011 30 55 05
E nele.digneffe@limburg.be
W www.toerismelimburg.be

Consulent Sectorwerking Zuid-Limburg & Hasselt
An Heylen
Toerisme Limburg
Universiteitslaan 3
3500 Hasselt
T 011 30 59 67
F 011 30 55 05
E an.heylen@limburg.be
W www.toerismelimburg.be

Consulent Sectorwerking Noord-Limburg + Voerstreek
Hilde Beckers
Toerisme Limburg
Universiteitslaan 3
3500 Hasselt
T 011 30 55 70
F 011 30 55 05
hilde.beckers@limburg.be  
W www.toerismelimburg.be

Consulent Sectorwerking Midden-Limburg 
Sarah Verlackt
Toerisme Limburg
Universiteitslaan 3
3500 Hasselt
T 011 30 55 62
F 011 30 55 05
E sarah.verlackt@limburg.be
W www.toerismelimburg.be

Provincie Oost-Vlaanderen

Meetjesland
Erik Hennes
Toerisme Meetjesland
Streekcentrum Huysmanhoeve
Bus 1
9900 Eeklo
T 09 378 67 01
F 09 378 67 02
E erik.hennes@oost-vlaanderen.be
W www.toerismemeetjesland.be

Vlaamse Ardennen
Wim Haesebeyt
Toerisme Vlaamse Ardennen 
Veemarkt 27 
9600 Ronse
T 055 38 86 35
F 055 21 62 81
E wim.haesebeyt@oost-vlaanderen.be
W www.toerismevlaamseardennen.be

Scheldeland
Marilou Dubois
Toerisme Scheldeland vzw
Noordlaan 21
9200 Dendermonde
T 052 33 98 07
E marilou.dubois@scheldeland.be 
W www.scheldeland.be

Waasland
Els Maes
Toerisme Waasland - Stadhuis
Grote Markt 45
9100 Sint-Niklaas
T 03 778 35 04 
F 03 760 92 61
E els.maes@oost-vlaanderen.be 
W www.toerismewaasland.be

Heidi Schaght
Assistent regiocoordinatie Waasland
Toerisme Waasland - Stadhuis
Grote Markt 45
9100 Sint-Niklaas
T 03 778 35 03 
F 03 760 92 61
E heidi.schaght@oost-vlaanderen.be

Provincie West-Vlaanderen

Westhoek
Mevrouw Valérie Heyman
Regiocoördinator Westhoek
Streekhuis Westhoek Esenkasteel
Woumenweg 100
8600 Diksmuide
T 051 51 93 43
F 051 51 93 51
E valerie.heyman@westtoer.be
W www.toerismewesthoek.be 

Leiestreek
Mevrouw Katrien Six
Toerisme - regiowerking Leiestreek
Streekhuis Zuid-West-Vlaanderen
Engelse Wandeling 2 F4L
8500 Kortrijk
T 056 24 99 95
F 056 24 99 90
E katrien.six@westtoer.be
W www.toerisme-leiestreek.be

Brugse Ommeland
Mevrouw Evy Van Schoorisse
Westtoer
Koning Albert I-Laan 120
8200 Sint-Michiels
T 050 30 55 70
F 050 30 55 90
E evy.vanschoorisse@westtoer.be
W www.brugseommeland.be

Kust
Mevrouw Liesbet Billiet
Westtoer
Koning Albert I-Laan 120
8200 Sint-Michiels
T 050 30 55 47
E liesbet.billiet@westtoer.be
W www.dekust.be