Reizen naar Morgen

Toerisme Vlaanderen is al enkele jaren op reis naar morgen, op zoek naar een nieuwe vorm van toerisme, die voor alle betrokkenen meer te bieden heeft. Wie zijn die betrokkenen? In de eerste plaats de reiziger of bezoeker zelf, maar ook de bewoner, de plaatselijke ondernemer en de overheid. Ze vormen samen de ziel van de plek, waar de bezoeker zich naartoe begeeft. En die plek is vaak heel dichtbij.

Reizen naar Morgen vertrekt van duurzaam toerisme, maar zet nog een stap extra. Het gaat veel breder en keert terug naar de basis van het toerisme: niet louter het commerciële, maar veeleer het kwalitatieve, het creatieve en de ontmoeting. “Reizen naar Morgen is, meer dan duurzaam toerisme, een verhaal met een gemeenschappelijk doel, waar iedereen beter van wordt”, klinkt het. De coronacrisis versnelt dit proces en dwingt de sector nog meer tot vernieuwing.

Lees alles over Reizen naar Morgen via www.reizennaarmorgen.be
of bestel het Reizen naar Morgen-boek via www.davidsfonds.vlaanderen/reizennaarmorgen