'Reizen naar morgen - Travel to Tomorrow' Summit | 12-13 september 2019 | Brugge

To read the English version, please scroll down.

Op 12 en 13 september 2019 vindt in Brugge ‘Reizen naar Morgen – Samen Groeien’ plaats. Deze summit brengt ondernemers, opinie- en beleidsmakers en beleidsondersteuners samen rond prangende, hedendaagse vragen en uitdagingen in de sector van het toerisme. Een gevarieerde mix van keynotes, workshops, ervaringssessies en (digitale) interviews voedt elke deelnemer op interactieve wijze met inspiratie rond de transformerende kracht van toerisme en biedt nieuwe mogelijkheden om op professioneel en persoonlijk vlak te groeien. Vlaamse en internationale topsprekers koppelen het theoretische kader aan praktijkvoorbeelden en vraagstukken met een grote toeristische, maar ook brede maatschappelijke relevantie. Een uniek evenement voor iedereen die op een innovatieve, duurzame manier wil meebouwen aan een future proof toerisme!

Voor meer informatie kan je terecht op www.reizennaarmorgen.be/summit. Of stuur een mailtje naar info@reizennaarmorgen.be.

Bedankt voor je interesse. De inschrijvingen voor de Reizen naar morgen summit zijn intussen afgesloten.
Gelukkig kan je de summit ook online volgen via de livestream.

On 12 and 13 September 2019 'Travel to Tomorrow - Growing Forward Together' will take place in Bruges. This summit brings together entrepreneurs, opinion and policy makers and policy supporters around pressing, contemporary questions and challenges in the tourism sector. A varied mix of keynotes, workshops, experience sessions and (digital) interviews provides each participant with interactive opportunities to be inspired by the transforming power of tourism and grow professionally. Flemish and international top speakers link the theoretical framework to practical examples and issues of great touristic, but also broad social relevance. A must-visit event for everyone who wants to contribute in an innovative, sustainable way to a future proof tourism!

Please check www.traveltotomorrow.be/summit for more information. Or you can also send an email to info@reizennaarmorgen.be.

Thank you for your interest. Registrations for the Travel to tomorrow summit are closed.
Luckily you can also follow the summit online via the livestream.