Relations Office

De Relations Office bouwt duurzame relaties met partners op die hen overhalen om met Toerisme Vlaanderen samen te werken of te investeren in een relatie die tot samenwerking leidt. Het team sluit financiële en niet-financiële deals en communiceert over Toerisme Vlaanderen, zijn meerwaarde en zijn dienstverlening. Relations Office ondersteunt de rest van de organisatie bij het creëren en behouden van succesvolle partnerrelaties volgens de principes van het belanghebbendenbeleid van Toerisme Vlaanderen. Het team volgt het merkbeleid van Vlaanderen op en versterkt het lokaal draagvlak van Vlaanderen bij externe partners en merkambassadeurs.