Resultaten kustonderzoek

In 2016 organiseerde Westtoer, in samenwerking met Toerisme Vlaanderen, een uitgebreide bevraging bij zowel binnen- als buitenlandse toeristen die logeerde in commerciële logies aan de Kust. Het marktonderzoek peilt naar het profiel van de vakantiegangers, het vakantiegedrag, het vakantiemotief, het reserveringsproces, de tevredenheid en de bestedingen. Meer dan 4 000 vakantiegangers die logeerden in hotels, huurvakantiewoningen, vakantiecentra, vakantieparken, jeugdlogies en op campings namen deel aan het onderzoek.

In het kader van dit onderzoek werden in totaal meer dan 4000 toeristen, waarvan iets meer dan 1800 uit het  buitenland, bevraagd. Naast Belgen werden vakantiegangers uit de belangrijkste buitenlandse markten geïnterviewd namelijk: Frankrijk, Duitsland, Nederland, Groot-Brittannië en het Groot-Hertogdom Luxemburg. In de vakantiecentra en de jeugdlogies werden geen buitenlandse toeristen bevraagd vanwege het lage aantal aankomsten uit die markten. In wat hierna volgt focussen we in hoofdzaak op de resultaten voor de buitenlandse toeristen (exclusief Groot-Hertogdom Luxemburg). 

Wie is de buitenlandse kusttoerist?

De kust ontvangt in 2016 2,5 miljoen toeristen in commercieel logies (inclusief directe verhuur), waarvan bijna 380.000 toeristen uit de vier buurlanden (Frankrijk, Duitsland, Nederland en Groot-Brittannië).

Fransen

Meer dan de helft van de Fransen verblijven aan de kust in een vakantiepark. Daarnaast verblijft ongeveer 13% in een vakantiewoning. Deze twee logiesvormen trekken in hoofdzaak gezelschappen met kinderen aan. 27% van de Fransen verblijft op hotel. Het is dan ook niet vreemd dat de gemiddelde leeftijd van de Franse vakantieganger 32 jaar is. Slechts 23% van de Franse toeristen aan de kust is ouder dan 50 (over alle toeristen heen is dit 32%). Het reizend gezelschap bestaat gemiddeld uit 4,1 personen en 71% komt in een gezelschap met kinderen. 

Duitsers en Nederlanders

Het grootste deel van de Duitsers en Nederlanders verblijf in een hotel (resp. 36% en 41%). Ongeveer 1/5e van hen verblijft in een vakantiepark, 21% van de Duitsers en 27% van de Nederlanders in en vakantiewoning en meer dan 10% op een camping (resp. 10% en 11%). Het profiel van de Duitse en Nederlandse toerist is dan ook niet zo specifiek als dat van de Franse en de Britse toerist. De gemiddelde leeftijd van Duitse toerist is 35 jaar. Dit is iets lager dan de gemiddelde leeftijd van de Nederlandse toerist (37 jaar). Algemeen genomen is het aandeel 50+’ers van Duitse afkomst (28%) iets lager dan het aandeel Nederlandse toeristen van 50+ (30%). Meer dan de helft van de Duitsers en de Nederlanders reizen met kinderen in het gezelschap en dit gezelschap bestaat uit 3,5/3,4 personen.

Britten

Het grootste deel van de Britten aan de Kust verblijft in een hotel. Hotels trekken in hoofdzaak kleine gezelschappen (1 of 2 personen) zonder kinderen aan. Het reizend gezelschap bestaat gemiddeld uit 2,6 personen en slechts 21% komt in een gezelschap met kinderen. De gemiddelde leeftijd van de Britste toerist is een stuk hoger dan in de andere markten en bedraagt 47 jaar. Meer dan de helft van de Britse toeristen is dan ook ouder dan 50. 32% is zelfs ouder dan 65 jaar. Wat ook opvalt is het relatief hoge aandeel van toeristen tussen de 18 en 34 jaar (21%). 

Het herhaalbezoek van de buitenlandse toeristen is hoog (50-60%), hoewel een stuk lager dan het herhaalbezoek van de binnenlandse toerist (81%). Tussen de 25% en 30% van de buitenlandse toeristen overwoog eveneens een andere vakantiebestemming. In de meeste gevallen gaat het dan over een buitenlandse kustbestemming. Voor de Franse toeristen was de Noord Franse kust het belangrijkste alternatief; voor de Nederlandse en Duitse vakantiegangers is dit zowel de Noord Franse als de Nederlandse kust. 

Vakantiemotief: Gezellige vakantiesfeer en lekker eten en drinken

De vakantiegangers kiezen bewust voor de Kust door haar authentieke troeven. De vijf belangrijkste motivaties om een vakantie aan zee door te brengen zijn een omgeving om tot rust te komen, de gezonde zeelucht, het unieke decor van zee en strand, de kindvriendelijke omgeving en de gezellige vakantiesfeer. Ook voor de buurlanden zijn dit de belangrijkste motivaties. In Frankrijk en Duitsland is de nabijheid ook een belangrijke motivatie om te kiezen voor de Kust als vakantiebestemming. Voor de Britten is ‘lekker eten en drinken (gastronomie)’ een belangrijke motivatie. 

Vakantiegedrag: typische kustactiviteiten, maar ook fietsen, wandelen en cultuur

De activiteiten die een toerist onderneemt aan de kust worden opgedeeld in frequente activiteiten (dagelijks) en minder frequente activiteiten. Als we kijken naar de frequente activiteiten dan worden de volgende het vaakst aangegeven: kuieren op de dijk, iets drinken op café of terras, uit eten op restaurant en shoppen. Dit is zowel voor de binnenlandse als de buitenlandse toeristen het geval. 27% van de Franse toeristen geven ook aan (dagelijks) te zwemmen in het zwembad. Dit hangt samen met het feit dat meer dan de helft van hen in een vakantiepark verblijft. Ongeveer 1/4e van de Duitsers en Nederlanders geeft ‘zonnen, rusten en luieren op het strand’ aan als een belangrijke dagelijkse activiteit. Bij de Britten is shoppen (63%) de belangrijkste dagelijkse activiteit aan de kust. 10% van de Britten bezocht de dag voordien een top-of sterrenrestaurant. 

Daarnaast zijn er activiteiten die minder frequent voorkomen (slechts enkele keren op een vakantie). Voor alle buurlanden zijn wandeltochten van meer dan een uur en een bezoek aan een andere badstad het meest populair. Duitsers en Nederlanders ondernemen ook af en toe fietstochten van meer dan een uur.  15% of meer van de Britten en Duitsers  bezoeken tijdens hun verblijf één of meerdere musea. Musea die het militair, cultureel en historisch erfgoed van de kustregio in de kijker zetten zijn het populairst. Opvallend is dat 30% van de Britten een bezoek aan een stad of dorp in het hinterland doet. Dit gaat meestal over een bezoek aan Brugge of Ieper.  

De belangrijkste informatiebronnen die de buitenlandse toerist aan de Kust consulteert om zich te informeren over de vele activiteiten zijn folders en brochures, gevolgd door websites. Minstens een derde of meer van de buitenlandse toeristen bezoekt ook het toeristisch informatiekantoor tijdens hun vakantie. Dit doen ze voornamelijk om een activiteiten- of evenementenkalender en/of toeristische brochures op te halen evenals om andere informatie op te vragen aan de balie.

Tevreden vakantiegangers 

Globaal zijn de buitenlandse vakantiegangers in commercieel logies tevreden over hun verblijf aan de Kust. Het aandeel buitenlandse toeristen dat zeer tot uiterst tevreden is, is hoog (ongeveer 50%), toch ligt dit een stuk lager dan voor de binnenlandse markt (68%). Het meest tevreden zijn ze over de gezellige vakantiesfeer, de faciliteiten en animatie voor kleine kinderen, de inrichting van de dijk en het ruime fiets- en wandelaanbod. De laatste jaren werd door de verschillende toeristische partners dan ook sterk ingezet op projecten m.b.t. kindvriendelijkheid, fietsen en wandelen. De Fransen en Britten geven ook aan tevreden te zijn over de bereidheid tot het spreken van andere talen of de meertaligheid. Specifiek voor de logies zijn de Fransen en de Nederlanders het meest kritisch. 7% van de toeristen uit die landen is niet tevreden over zijn logies.

Het onderzoek geeft ook inspiratie over waar moet op ingezet worden aan de Kust. De tevredenheid van de buitenlandse toerist scoort het laagst wat betreft ‘faciliteiten bij slecht weer’ en ‘prijs/kwaliteit verhouding in de reca’. Specifiek voor logies is er nog ruimte voor verbetering op vlak van parkeergelegenheid bij het logies, het algemeen comfort en logies aangepast voor ouderen of mensen met een beperking. 

Economische return

Een buitenlandse vakantieganger in commercieel logies besteedt gemiddeld meer dan een Belg.  Een Belgische vakantieganger besteedt gemiddeld 63 euro per persoon per nacht aan de kust en in het hinterland; een buitenlandse vakantieganger opvallend meer. Duitsers en Nederlanders besteden 79 euro per persoon per nacht; Fransen besteden 82 euro per persoon per nacht. De Britse toeristen besteden het meest, nl. 114 euro per persoon per nacht. Dit hangt uiteraard sterk samen met het feit dat zij voornamelijk in hotels overnachten. Ze besteden hoofdzakelijk meer aan logies, reca-bezoek en uitgaven in het hinterland (uitstappen in het binnenland).

In totaal genereert het buitenlands commercieel verblijfstoerisme van de 4 buurlanden aan de Kust jaargelijks ongeveer 128 miljoen euro, met een economische return voor verschillende sectoren.