Ruimte voor toerisme en recreatie

winkelstraat
Meer recreanten, meer uitstapjes en overnachtingen, de vraag naar ruimere hotelkamers, een grotere diversiteit van recreatieve activiteiten, een stijgend aantal kampeerplaatsen om economisch rendabel te blijven, fietsen en wandelen in het buitengebied, … allemaal factoren die het ruimtegebruik door toerisme en recreatie beïnvloeden.

Toerisme Vlaanderen houdt zich bezig met visievorming en onderzoek aangaande ruimte voor toerisme en recreatie.

Daarnaast adviseren wij ook ruimtelijke plannen (ruimtelijke uitvoeringsplannen en vergunningsaanvragen).