Shortlist hefboomprojecten

Op deze pagina vind je meer informatie over:

De opname op deze shortlists houdt nog geen engagement tot het toekennen van een subsidie in. De indieners moeten namelijk eerst een volledig businessplan inclusief financieel plan uitwerken en voorleggen. Toerisme Vlaanderen begeleidt de indieners persoonlijk bij de opmaak van dit businessplan. De indieners van alle shortlistprojecten worden bovendien uitgenodigd voor een bootcamp om hun project verder vorm te geven. De  businessplannen zullen getoetst worden aan de beoordelingscriteria en beleidskeuzes én aan eventuele specifieke voorwaarden die per project werden opgelegd. Businessplannen die er niet aan voldoen, komen niet in aanmerking voor betoelaging. Er is nog één deadline voor het indienen van een businessplan: 28 april 2017

Shortlist hefboomprojecten Vlaamse Meesters

Voor het impulsprogramma rond Vlaamse Meesters vormen de schilderkunst en het patrimonium van Rubens, Bruegel en de Vlaamse primitieven het uitgangspunt. Hun namen spreken het meest tot de verbeelding in het buitenland en kunnen dus ook de meeste buitenlandse bezoekers aantrekken. De bedoeling is om via deze klassieke meesters ook de link te leggen naar de moderne en hedendaagse kunstenaars in onze regio, en zo Vlaanderen ook op een eigentijdse en trendy manier in de markt te zetten. In de periode 2018-2020 komt er rond de Vlaamse Meesters een groot evenementenprogramma dat alle hefboomprojecten met elkaar verbindt.

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts maakte in december 2015 een eerste selectie van 10 toeristische hefboomprojecten rond Vlaamse Meesters bekend. In oktober 2016 voegde hij daar nog 6 projecten aan toe.

Volgende projectaanmeldingen haalden de shortlist van projecten rond het thema Vlaamse Meesters:

OrganisatieProjectnaam
2016
Stad AntwerpenA-Bruegel 2019 (deels)
KMSKBBruegel Huis
KMKGExpo 'Bruegel, poort naar de 16de eeuw'
M - Museum LeuvenDieric Bouts en de topstukken van de Leuvense Sint-Pieterskerk
Stad OudenaardeAdriaen Brouwer
Toerisme Pajottenland & Zennevallei vzwBruegel [450] - Sint-Annakerk, van Bruegel tot morgen
2015
Openbaar Kunstbezit Vlaanderen vzwVlaamse Meesters in Situ
M HKA vzwVernieuwing onthaal- en presentatieinfrastructuur
ModeMuseum Provincie Antwerpen apbMode 2020: Flemish Masters of Fashion
Stad AntwerpenAntwerp Baroque 2018. Rubens as an inspiration
Koninklijke Bibliotheek van BelgiëThe World of Bruegel in Black and White
Kerkfabriek Sint-BaafskathedraalEen nieuw bezoekerscentrum voor het Lam Gods in de Sint-Baafskathedraal
AGB Kunsten en Design - MSKJan Van Eyck en het Hof van Bourgondische Hertogen
KU[N]ST LEUVEN vzwOp zoek naar Utopia
Domein Bokrijk vzwWereld van Bruegel
Toerisme Pajottenland & Zennevallei vzwKasteel van Gaasbeek - Feast of Fools

2016

A-Bruegel 2019 - Stad Antwerpen

Dit Bruegel-project focust op de nationale en internationale marktherprofilering van het Museum Mayer van den Bergh met de tentoonstelling ‘De wereld op zijn kop: Bruegels laatste jaren in Antwerpen’ en met zijn beroemde werk ‘De Dulle Griet’ als icoon. Eveneens onderdeel van het project zijn een vernieuwende presentatie van de Dulle Griet en de ontsluiting van en de toeleiding tot de werken door middel van nieuwe technieken.

Bruegel Huis - KMSKB

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van Brussel wil met dit project een bezoekerscentrum ontwikkelen rond de evocatie van Brussel en het leven en werk van Bruegel en zijn schilderende nakomelingen in een authentiek 16de-eeuws huis in Brussel.

Expo 'Bruegel, poort naar de 16de eeuw' - KMKG

De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis van Brussel broeden op een historisch onderbouwde belevingstentoonstelling die het wereldbeeld van Bruegel tastbaar moet maken. Het zou daarvoor putten uit de rijke eigen verzameling en die opbouwen op een unieke locatie: de Hallepoort, de enige nog overblijvende middeleeuwse toegangspoort tot Brussel. Op 300m² wil het KMKG het publiek meetrekken in de historische context van Bruegels schilderijen, via authentieke objecten, innovatief gecombineerd met decor en multimedia. Thema’s als oorlog, katholicisme versus reformatie, de exotiek van de ontdekkingsreizen, de tweespalt tussen platteland en de zich ontwikkelende steden, verschaffen meer inzicht in de eeuw van Bruegel.

Dieric Bouts en de topstukken van de Leuvense Sint-Pieterskerk

De Sint-Pieterskerk in Leuven herbergt een uniek ensemble kunstwerken van Vlaamse Primitieven. De werken van Dieric Bouts, het triptiek Het Laatste Avondmaal en het triptiek van de Heilige Erasmus, zijn topstukken van de Vlaamse schilderkunst. Ook het Edelheeretriptiek, als eigentijdse kopie naar de Kruisafneming van Rogier Vander Weyden en het Triomfkruis van Jan Borman, zijn door de Vlaamse Gemeenschap erkend als topstuk. In 2019 zal de restauratie van de kerk voltooid zijn en dient het ideale moment zich aan om het geheel te openen met een vernieuwde presentatie van de kunstschatten. Er zal een nieuwe balie en ontvangstruimte worden geïnstalleerd, maar evengoed een state-of-the-art digitale ontsluiting van de verhalen rond de Vlaamse Meesters bij de kunstwerken (hierbij werden twaalf contactpunten in de kerk geïdentificeerd). Daarnaast is het ook essentieel dat de Sint-Pieterskerk ook buiten de eigen muren een grotere zichtbaarheid krijgt. Dit moet onder andere gebeuren aan de hand van signalisatie buiten de Sint-Pieterskerk en een visuele link met onder andere M - Museum Leuven.

Adriaen Brouwer - Stad Oudenaarde

Het Museum van Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen (MOU) organiseert i.s.m. het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen (KMSKA) in het najaar van 2018 een Adriaen Brouwer tentoonstelling. Een 50-tal kunstwerken bieden samen een overzicht van Brouwers oeuvre; waarvan 25 kunstwerken van Adriaen Brouwer zelf en 25 van kunstenaars uit Brouwers omgeving. De tentoonstelling zal uit 5 thematische clusters bestaan, telkens rond één centraal topstuk en zal via wetenschappelijk onderzoek nieuwe inzichten bieden. Aanvullend komt er een hedendaags kunstenparcours waarin bekende, Vlaamse hedendaagse kunstenaars in dialoog gaan met het werk van Brouwer.

Bruegel [450] - Sint-Annakerk, van Bruegel tot morgen - Toerisme Pajottenland & Zennevallei vzw

Dit project gaat over de site van de Sint-Annakapel in Dilbeek en richt zich op de ontsluiting en beleving van het authentieke Bruegel-landschap in de directe omgeving. De nabijgelegen watermolen, een geuzebrouwerij, wandel- en fietsroutes en omkaderende evenementen worden mee opgenomen in het regionale programma.

2015

Vlaamse Meesters in situ - Openbaar Kunstbezit Vlaanderen vzw

Dit project wil, verspreid over Vlaanderen & Brussel, een 60-tal sites openstellen en onder de aandacht brengen, waar 15de, 16de, en 17de eeuwse schilderijen nog in situ te bewonderen zijn. Het project voorziet:

 • het creëren van een duidelijke herkenbaarheid
 • het promoten van het aanbod
 • een hedendaags bezoekersonthaal
 • de confrontatie met hedendaagse Vlaamse kunstenaars

Vernieuwing onthaal- en presentatie-infrastructuur M HKA, ‘PORTAL’ voor avant-garde - 'HUB' voor intelligente verbindingen in beeldcultuur - Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA) vzw

Het project herdefinieert de gelijkvloerse verdieping van het museum om de museale beleving te vergroten en wil in de loop van 2016 een andersoortig en ervaringsgericht publieksonthaal realiseren:

 • iconische topstukken tonen op permanente basis
 • de beleving uitwerken van onderbelichte museale taken (bibliotheek/leeszaal/Wunderkammer)
 • een ‘hub’ ontwikkelen die verbindingen legt tussen diverse beeldcultuurplaatsen (galeries, KMSKA, Fotomuseum, Middelheim …)

Mode 2020: Flemish Masters of Fashion - ModeMuseum Provincie Antwerpen apb

 Dit project bestaat uit:

 • De uitbreiding van het MoMu met een tentoonstellingsruimte, polyvalente ruimte en auditorium. Door deze investering in duurzame infrastructuur kan het modemuseum het verhaal van de Vlaamse Meesters in mode een eigentijds en bestendig karakter geven en het hele jaar door toegankelijk zijn voor de internationale toerist.
 • Het Modejaar 2020: event tijdens de 2de helft van dat jaar. Naast een groot tentoonstellingsluik o.a. ook interventies/presentaties in de stad

Antwerp Baroque 2018. Rubens as an inspiration - Stad Antwerpen

Het cultureel stadsproject ‘Antwerp Baroque 2018. Rubens as an inspiration’ is een totaalprogramma van tentoonstellingen, presentaties, performances, muziek, theater, filosofie, debat, literatuur ... In een tweede luik wordt de infrastructuur rond het Antwerps icoon Rubens verder uitgebouwd tegen 2018. De onthaalfaciliteiten van het Rubenshuis worden verbeterd door een nieuwbouwvolume op te trekken met een ruimere balie, een multimediale ‘Rubens Experience’ die bezoekers stimuleert om na hun bezoek aan het Rubenshuis de andere baroktroeven van de stad te ontdekken. 

The World of Bruegel in Black and White - Koninklijke Bibliotheek van België

De Koninklijke bibliotheek van België heeft een van de meest waardevolle verzamelingen Bruegelprenten ter wereld. ‘The World of Bruegel in Black and White’ wordt een tentoonstelling in 2019 van deze zeldzame prenten en meestertekeningen van Bruegel in het Paleis van Lotharingen. 

Een nieuw bezoekerscentrum voor het Lam Gods in de Sint-Baafskathedraal - Kerkfabriek Sint-Baafskathedraal

De terugkeer van het gerestaureerde Lam Gods naar de Sint-Baafskathedraal (2020) wordt gekoppeld aan de opening van een gloednieuw bezoekerscentrum in de crypte van de kathedraal. Het bezoekerscentrum zal dieper ingaan op verschillende thema’s: de geschiedenis van het Lam Gods (inclusief de huidige restauratiecampagne), de betekenis van het kunstwerk zelf, christelijke gebruiken en symbolen en op het bouwkundig patrimonium dat de kathedraal vertegenwoordigt. 

Jan Van Eyck en het hof van de Bourgondische Hertogen - AGB Kunsten en Design – Museum voor Schone Kunsten (MSK)

Deze tentoonstelling in het MSK Gent zal inzoomen op de relatie tussen Van Eyck’s werk en de hoog-culturele kringen waarin hij actief was, m.n. het Bourgondisch hof van Filips de Goede. De aanwezigheid van het volledige veelluik van het Lam Gods wordt aangegrepen om Van Eyck als een vroege ‘pictor doctus’ voor te stellen, een geleerd en belezen schilder met een buitengewoon brede interesse voor de andere kunsten en voor de wetenschappen. De tentoonstelling in 2019 schept beleving rond het oeuvre van Jan van Eyck in de aanloop naar de herintrede van het Lam Gods in de Sint-Baafskathedraal. De afwerking van de restauratie van het Lam Gods biedt hiervoor een unieke opportuniteit.

Op zoek naar Utopia - KU[N]ST Leuven vzw

In het najaar van 2016 viert Leuven de 500ste verjaardag van de druk van de 'Utopia' van Thomas More. Het einde van de 15de en het begin van de 16de  eeuw vormt de brug tussen de Vlaamse Primitieven en het hoogtepunt van de renaissancekunst. De tentoonstelling in Museum M brengt topwerken uit deze periode samen. De idealen en de ontdekkingen van Thomas More en zijn tijdgenoten zullen getoond worden in honderd kunstwerken: schilderijen, wandtapijten, sculpturen, landkaarten en astronomische instrumenten.

Wereld van Bruegel - Domein Bokrijk vzw

Het project ‘Wereld van Bruegel’ in het openluchtmuseum Bokrijk omvat verschillende realisaties in 2019:

 • een belevingsroute door de wereld van Bruegel
 • 10 belevingsstations die de wereld doen ervaren
 • 4 werelden van Bruegel als prikkelende 4D-biotopen en unieke blikvangers (blow-ups)
 • 4 rode draden in de werken van 1569 en in de interpretatie van 2019
 • 4 seizoenen op doek en in real life

Kasteel van Gaasbeek - Feast of Fools - Toerisme Pajottenland & Zennevallei vzw

Een tentoonstelling in het Kasteel van Gaasbeek (Lennik) in 2019 rond het thema ‘De herontdekking van Bruegel eind 19de – begin 20ste eeuw, in relatie met creaties van hedendaagse kunstenaars’. De tentoonstelling zal niet alleen een belangrijk ‘historische luik’ hebben, via topwerken, maar ook een opvallend hedendaags deel (met vooral nieuw werk). Hedendaagse kunstenaars zullen uitgenodigd worden om werk te creëren voor deze gelegenheid. 


Shortlist hefboomprojecten Kernattracties

Vlaanderen beschikt over een aantal unieke topbelevingen die samen de identiteit van onze bestemming bepalen. Het samenspel van landschap, erfgoed en beeldcultuur prikkelt de internationale bezoeker, die vandaag vooral op de kunststeden is gericht. Het motiveert de hedendaagse toerist bovendien om op verkenning te gaan in de ruimere omgeving rond de kunststeden. Het is onze bedoeling er voor te zorgen dat bezoekers, nog meer dan nu het geval is, in de toekomst verschillende steden en regio’s binnen onze bestemming combineren. Het gewenste effect van verblijfsduurverlenging zorgt uiteraard voor een verhoogde economische return. We investeren in een select aantal hefboomprojecten die passen binnen de strategie van de (deel)bestemming en die de kernattracties van de deelbestemmingen versterken. Met gerichte investeringen in topbelevingen, willen we de belangrijkste troeven van Vlaanderen en de deelbestemmingen nog beter in de verf zetten.

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts maakte in december 2015 een eerste selectie van 9 toeristische hefboomprojecten rond Kernattracties bekend. In oktober 2016 voegde hij daar nog 10 projecten aan toe.

Volgende projectaanmeldingen haalden de shortlist van projecten rond het thema Kernattracties:

OrganisatieProjectnaam
2016
Stad AntwerpenAntwerp Experience, the City and its Surroundings
Stad Brugge - Musea BruggeNieuwe museumsite op de Brugse musea met inzet op sensoriële beperkingen
Bisdom BruggeSacred Books / Secret Libraries
Kempens Landschap vzwDe landloperskolonies van Wortel en Merksplas: landschap met allure
Gemeente BrasschaatRolling & Flying History Antwerp
Kempens Landschap vzwWOW - de Wondervolle Wintertuin
Gemeente LeopoldsburgProject IJzer, a Soldiers Experience
Provincie LimburgMijnbelevingscentrum Beringen
Ondersteunend Centrum voor het ANB - NatuurinvestZoniënwoud, mysterieus en majestueus. Een hedendaags bezoek aan het verleden van Groenendaal
Westtoer apbThe Homeland of Cycling
2015
Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant apbDIVA - Antwerp Home of Diamonds
Koninklijke Bibliotheek van BelgiëDe Librije van de Hertogen van Bourgondië
AGB Kunsten en DesignNieuwe vleugel Design Museum Gent
Stad Gent - IVA Historische Huizen GentTime Castle in het Gravensteen
AGB Mechelen Actief in CultuurMuseum Hof van Busleyden - een Bourgondisch Stadspaleis
Regionaal Landschap Schelde-Durme vzwVan steen tot steen langs de Schelde
Brouwerij 3 Fonteinen nvDe beleving van traditionele lambiekbieren (ingetrokken)
Agentschap Plantentuin MeisePlantentuin Meise 2.0
Toerisme Oostende vzwBeleef Ensor in Oostende

2016

Antwerp Experience, the City and its Surroundings - Stad Antwerpen

Herinrichten van Het Steen tot een belevingsvolle, zintuigprikkelende, toeristisch rendabele attractie rond de 4 positioneringsthema’s van de marketingstrategie van de stad Antwerpen: Stad aan de stroom, innovatieve kennisstad, Metropool op mensenmaat en creatieve stad.

Nieuwe museumsite op de Brugse museumas met inzet op sensoriële beperkingen - Stad Brugge - Musea Brugge

Brugge wil op het plein voor het Gruuthusepaleis, dus centraal op de Brugse museumas, een nieuw paviljoen realiseren dat gezamenlijk bezoekersonthaal wordt voor de Onze-Lieve-Vrouwekerk en het Gruuthusemuseum, maar ook knooppunt voor andere sites op de as zoals het Groeninghemuseum en Hospitaalmuseum (Sint-Jan). Musea Brugge vzw wil dit toeristisch onthaal vernieuwend en belevingsvol uitwerken volgens de principes van integrale toegankelijkheid en met aandacht voor bezoekers met sensoriële beperkingen. Het project haakt in op de restauratietrajecten in het Gruuthusepaleis (vernieuwing van de inrichting en bezoekersbeleving) en de OLV-kerk en herschept het plein in aantrekkelijke ontmoetingsplek en bezoekershub die architecturaal werelderfgoed verbindt.

Sacred Books / Secret Libraries - Bisdom Brugge

Met het project Sacred Books / Secret Libraries wil het bisdom Brugge het religieuze leven in Brugge op drie kerkelijke sites toeristisch ontsluiten, bewaren en versterken, met het boek als rode draad. Zowel in het Engels klooster, het klooster van Ongeschoeide Karmelieten als in het Grootseminarie wonen nog religieuzen en alledrie hebben ze een unieke bibliotheek of boekencollectie met eeuwenoude boeken, kronieken, handschriften en manuscripten, soms met prachtige miniaturen. Het is de bedoeling om deze schatten permanent en in een professionele omkadering te kunnen tonen als spiritieel erfgoed. Bezoekers zullen vanuit een ontvangstruimte via een geleid parcours het klooster verkennen. Er zijn stilteplekken en leeshoeken voorzien, in een aantal kamers worden verhaallijnen uitgewerkt, en tijdelijke thema’s en confrontaties met hedendaagse kunstenaars en intellectuelen moeten blijvende bezoekersaandacht opwekken. Het project biedt drie formules: 1) beleving van stilte en tijd; 2) deelname aan vakmanschap rond het boek, met workshops en 3) verdieping op maat, onderdompeling in kloosterleven.

De landloperkolonies van Wortel en Merksplas: landschap met allure - Kempens Landschap vzw

Dit project creëert op de voormalige landloperskolonies van Wortel en Merksplas een aantal belevenissen die ze toeristisch aantrekkelijk maken. Elke kolonie ontwikkelt een 'gastronomische streekgebonden beleving'. In Wortel-Kolonie zijn dat een artisanale bakkerij (van graankorrel tot brood) en een zelfpluktuin om lokale fruitrassen te ontdekken. Merksplas-kolonie heeft de artisanale brouwerij van het Vagabondbier met proeverij en plant een polyvalente evenementenhal in de Kapel. Een zogenaamde 'Tree Experience' verbindt beide kolonies letterlijk en figuurlijk. Door de dreven fiets je met een koloniefiets (al dan niet elektrisch) tussen beide. In de kruinen van de dreefbomen komt een adventurepark (met integrale toegankelijkheid voor personen met een beperking) en ten slotte kan je Tree Experience zich ook boven de boomtoppen afspelen in een kolonieluchtballon.

Rolling & Flying History Antwerp - Gemeente Brasschaat

Het project is er op  gericht om het bestaande Gunfire museum om te vormen tot een volledig nieuwe bezoekersattractie die beantwoordt aan de internationale standaarden op het vlak van bezoekerservaring. Brasschaat wil de Gunfire-site daarmee verder uitbouwen tot toeristische trekpleister. In de nieuwe attractie zal de beleving van historisch rollend en vliegend militair materieel centraal staan, een open, actieve werkplaats waar aan deze machines gesleuteld wordt, vormt het kloppend hart van de attractie. 

WOW - de Wondervolle Wintertuin - Kempens Landschap vzw

Dit project wil het unieke art-nouveau Ursulineninstituut op professionele wijze ontsluiten voor groepen en individuele bezoekers. Daarnaast wil het ook de bestaande art nouveau zaalinfrastructuur valoriseren als special venue. Dit hefboomproject heeft als uiteindelijke doel om het business model van de site fundamenteel te wijzigen zodat een duurzame uitbating mogelijk wordt en de bezoekers een topbeleving krijgen: openstelling van de Wintertuin, diverser aanbod van rondleidingen en extra beleving (nieuwe ensceneringen, multimedia, sonorisaties …). Creatie en exploitatie van shop, recreatie- en evenementenaanbod (high teas …).

Project IJzer, a Soldiers Experience - Gemeente Leopoldsburg

De gemeente Leopoldsburg wenst in Kwartier IJzer een militair bezoekerscentrum rond avontuurlijke beleving en interactie te ontwikkelen. Centrale verhaallijn wordt de internationaal bekende WO II-operatie Market Garden, met uitstappen naar andere historische periodes. In de drie verdiepingen van het hoofdgebouw komt een belevingsparcours rond drie centrale thema’s: opleiding, actie en terugkeer. Daarnaast wordt een landmark gecreëerd, door een loopbrug het gebouw te laten doorsnijden. Die replica van een geniebrug uit WO II mondt uit in een uitkijktoren met Virtual Reality- en Augmented Reality-kijkers die uitzicht bieden over het militair domein en de wijde omgeving. Tot slot komen er ook een outdoor speelzone (adventureparcours), evenementenplein, shop, fietsverhuur en horeca..

Mijnbelevingscentrum Beringen - Provincie Limburg

In het kader van dit project wil de provincie Limburg een gedeelte van het interactief mijnbelevingscentrum op de be-MINE-site in Beringen realiseren. Concreet gaat het over een nieuw bezoekersonthaal en het Pad der Elementen.

Zoniënwoud, mysterieus en majestueus. Een hedendaags bezoek aan het verleden van Groenendaal - Ondersteunend Centrum voor het ANB - Natuurinvest

Dit project omvat de inrichting van de site Groenendaal als toegangspoort tot het Zoniënwoud, met onder meer de inrichting van een onthaal- en bezoekerscentrum, twee uitkijkpunten, een boomtoppenpad en een niet-invasief belevingspad, allemaal uitgerust met de meest recente technologieën en innovatieve belevingselementen.

The Homeland of Cycling - Westtoer apb

Het project Homeland of Cycling wil Vlaanderen op de kaart zetten als een unieke wielerbestemming voor binnen- en buitenlandse toeristen, m.n. Leiestreek (Flandriens), Westhoek (Heuvelland en Kemmelberg), Vlaamse Ardennen (kasseistroken en hellingen). Het plant gerichte investeringen in de creatie van fietsbelevingen en het verbinden van de verschillende belevingen. De productontwikkeling gebeurt op plekken met internationaal potentieel die goed bereikbaar zijn zoals de 4 K’s: Kemmelberg, Kwaremont, Koppenberg en Kapelmuur, want de internationale wielertoerist zoekt de ‘challenge’ zones op: hellingen en kasseien. Er komt nieuwe route-infrastructuur in de Vlaamse Ardennen en de Westhoek. In Oudenaarde wordt ingezet op infrastructuur om wielergroepen te ontvangen. Verder wordt de beleving van het baanwielrennen in Gent en Rumbeke toeristisch ontsloten.

Homeland of Cycling mikt ook op samenwerking met private partners en verdere kennisontsluiting rond het thema wielertoerisme. In een sectormoment worden ondernemers samen gebracht met vertegenwoordigers van overheid en onderzoeksinstellingen om te werken aan verdere productontwikkeling.

2015

DIVA - Antwerp Home of Diamonds - Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant apb

Dit project beoogt de realisatie van een internationaal bezoekerscentrum rond diamant- en zilverbeleving in het historisch stadscentrum van Antwerpen. De opening van dit bezoekerscentrum is voorzien in 2018.

De Librije van de Hertogen van Bourgondië - Koninklijke Bibliotheek van België

De Koninklijke Bibliotheek van België wil tegen 2019 een nieuw museum in de Koninklijke Bibliotheek op de Brusselse Kunstberg openen. Het project omvat de volgende ingrepen:

 • Een authentieke beleving van de ‘bibliotheek van de Bourgondiërs’ in de Nassaukapel met handschriften van uitzonderlijke waarde;
 • Interactieve beleving van de wereld van de Bourgondiërs;
 • Aanpassingswerken om het gebouw toegankelijker en aantrekkelijker te maken. Het moet een landmark worden dankzij een architectuurwedstrijd;
 • Gebruik van iBeacons om van de volledige site een bezoekerscentrum te maken met de collectie als hefboom;
 • Realisatie van een koffielounge en brasserie met unieke Brusselse skyline;
 • Dakterras met toegang tot het 18e-eeuws Paleis van Karel van Lotharingen.

Nieuwe vleugel Design Museum Gent - AGB Kunsten en Design

Het Design Museum Gent wil uitbreiden met een Designcenter of Design Hub en extra bezoekersfaciliteiten zoals een terras, shop en horecazaak (food & design). Het designcenter is opgevat als trendsetter en smaakmaker in het nationale en internationale designlandschap dat de identiteit van jong en creatief design belichaamt. Voorziene opening in 2019.

Time Castle in het Gravensteen - Stad Gent & IVA Historische Huizen Gent

Gent wil het Gravensteen tegen 2020 herinrichten om de plek van binnenuit te kunnen beleven. De meest innovatieve tentoonstellingstechnieken zullen de inhoudelijke storytelling en beleving opwaarderen tot internationaal niveau. Daarnaast worden ook onthaal en toegankelijkheid verbeterd.

Museum Hof van Busleyden - een Bourgondisch Stadspaleis - AGB Mechelen Actief in Cultuur

Mechelen wenst het museum Hof Van Busleyden tegen 2018 uit te bouwen tot:

 • Toeristische publiekstrekker over het Bourgondisch karakter van Mechelen en Vlaanderen;
 • Uitvalsbasis voor de ontdekking van het Bourgondisch erfgoed in de stad;
 • Internationaal onderzoeksplatform over de Bourgondische cultuur.

Van steen tot steen langs de Schelde - Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw

De realisatie van een netwerk van erfgoedsites (historische huizen, religieuze complexen, archeologische sites) in de Scheldevallei tegen 2019.

De beleving van traditionele Lambiekbieren - Brouwerij 3 Fonteinen nv

De wereldwijd bekende Brouwerij 3 Fonteinen wil een belevingscentrum rond lambiekbieren uitbouwen door haar activiteiten samen te brengen en uit te breiden op één site in Lot (Beersel). Het project zal bezoekers een blik achter de schermen van de brouwactiviteiten gunnen en voorziet in de realisatie van een degustatieruimte en –winkel, vergaderruimten, verhuur van e-bikes … De opening is voorzien voor 2017.

Plantentuin Meise 2.0 - Agentschap Plantentuin Meise

Het Agentschap Plantentuin Meise wil de toeristische functie van de Plantentuin Meise versterken en hem internationaal profileren als ‘uitzonderlijke botanische tuin’. Er zullen vijf verhaallijnen ontwikkeld worden in de tuin. De onthaalinfrastructuur met een regionaal toeristisch infopunt aan de hoofdingang wordt een landmark en ook de buitenomgeving wordt heraangelegd. Geplande opening in 2019.

Beleef Ensor in Oostende - Toerisme Oostende vzw

Oostende gaat het bestaande Ensorhuis tegen 2018 opwaarderen en herinrichten. Naast de authentieke woning van de kunstenaar komt een belevingscentrum. Blikvanger van het project is de productie van een gigantisch 360° panorama kunstwerk van Ensor door kunstenaar Yadegar Asisi. 


Shortlist hefboomprojecten Meetinginfrastructuur in erfgoedlocaties

We zetten wat MICE betreft de komende jaren in op kwalitatieve congresinfrastructuur in verschillende capaciteitscategorieën. We focussen daarbij op het unieke karakter van ons aanbod en dus ook op het om- of uitbouwen van erfgoedlocaties tot ‘state-of-the-art special meetingvenues’.

We willen namelijk investeren in infrastructuur voor het organiseren van internationale meetings en congressen in een historische erfgoedlocatie, met een kwalitatieve dienstverlening en moderne technologische en audiovisuele faciliteiten. Deze meetinginfrastructuur moet voldoen aan het driestoelenprincipe, met een zitplaats voor elke deelnemer in de plenaire ruimte, in een break-outruimte en in een zaal voor de lunch.

De beoogde capaciteit voor Brussel en Antwerpen wordt momenteel al verwezenlijkt; hier zijn geen additionele activiteiten nodig. Daarom werd de geografische afbakening voor dit thematisch impulsprogramma beperkt tot de historische binnensteden van Brugge, Gent en Leuven.

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts maakte in december 2015 een selectie van 2 toeristische hefboomprojecten voor de shortlist rond Meetinginfrastructuur bekend. In oktober 2016 voegde hij daar nog 2 projecten aan toe.

Volgende projectaanmeldingen haalden de shortlist van projecten rond het thema Meetinginfrastructuur:

OrganisatieProjectnaam
2016
Stad LeuvenMeetingvenue Predikherenkerk - Sint-Elisabethgasthuis
AGB GenkThor Park - MICE-aanbod in het voormalige mijngebouw van Waterschei
2015
Site Oud Sint-Jan nvHeritage meets state-of-the-art congresses in Oud Sint-Jan (ingetrokken)
ICC Ghent nvCitadelsite, kruispunt voor economie, toerisme, cultuur en bewoners

2016

Meetingvenue Predikherenkerk - Sint-Elisabethgasthuis - Stad Leuven

De stad Leuven wil in het historische hart van Leuven een meetingvenue voor ca. 400 personen uitbouwen op de site van de Predikherenkerk en het Sint-Elisabethgasthuis.

Thor Park - MICE-aanbod in het voormalige mijngebouw van Waterschei - AGB Genk

Dit project omvat de ontwikkeling van MICE-infrastructuur voor 50 tot 500 personen in het hoofdgebouw van de voormalige mijn van Waterschei. Daar bevindt zich nu een technologiepark rond hernieuwbare energie, Thor Park geheten.

2015

Heritage meets state-of-the-art congresses in Oud Sint-Jan - Site Oud Sint-Jan nv

De bestaande MICE-infrastructuur op de site van Oud Sint-Jan (Brugge) krijgt een grondige opwaardering tot een state-of-the-art congrescentrum, door het bouwen van een nieuw voorgebouw en het doorvoeren van een aantal technische optimalisaties aan het historisch hospitaal.

Citadelsite, kruispunt voor economie, toerisme, cultuur en bewoners - ICC Ghent nv

Het ICC (Internationaal Congres Centrum) en de Floraliënhal in het Citadelpark in Gent worden de komende jaren gerenoveerd, opgewaardeerd en volledig heringericht. De site wordt uitgebouwd tot een multifunctionele cluster voor de meetingindustrie en andere activiteiten.