Storyweaving voor Reizen naar morgen

In het kader van het traject Reizen naar Morgen van Toerisme Vlaanderen en zijn netwerk, willen we in 2019 verhalen vinden, uitdiepen, vertellen, publiceren en delen van organisaties en mensen in Vlaanderen die inspirerende ideeën en praktijken ontwikkelden. Daarom nodigt Toerisme Vlaanderen medewerkers uit de sector uit om mee verhalen te vinden, te beluisteren en te documenteren. Wie zin heeft, kan storyweaver of verhalenwever worden. Alle verhalenwevers krijgen inspirerende training, coaching en komen thuis in een tof netwerk van mede-verhalenwevers.

Alle verhalen delen we via reizennaarmorgen.be en de sociale mediakanalen van Toerisme Vlaanderen (LinkedIn, Twitter, Facebook).

Dit initiatief kadert in het traject van Reizen naar morgen. In 2018 hebben we samen met verschillende partners binnen en buiten de toeristische sector nagedacht over de transformerende kracht van toerisme voor de bezoeker, bewoner én bestemming. Het resultaat bundelden we in het magazine Reizen naar morgen en op de website reizennaarmorgen.be. In 2019 bouwen we hier op verder met, onder andere, dit storyweaving-traject.

Over Storyweaving

Wat is Storyweaving?

Storyweaving is in essentie contact leggen met mensen, naar hun verhalen luisteren en die documenteren in een geschreven stuk. Het is een manier om zichtbaar te maken wat er rond bepaalde thema’s aan kracht, hoop en ervaringen leeft in een gemeenschap. Het brengt aanwijzingen naar boven voor een zich voortdurend ontwikkelende toekomst.

Storyweaving is de vaardigheid om verhalen met waardigheid uit te diepen, naar waarde te schatten, te bevragen en te beluisteren, te documenteren en tot bij mensen te brengen die erdoor geïnspireerd kunnen raken.

Wat gebeurt er wanneer Storyweaving in een gemeenschap, organisatie of netwerk gebruikt wordt?

Het uitnodigen en beluisteren van verhalen van deelnemers aan de gemeenschap, organisatie of netwerk heeft als effect dat mensen zich gezien, gewaardeerd, aangemoedigd en verbonden voelen. Vertellers ‘komen op verhaal’, zien zichzelf, elkaar en hun omgeving met nieuwe ogen en worden uitgedaagd tot actie.

Het documenteren en delen van verhalen maken zichtbaar wat er leeft en welke toekomstsporen al aanwezig zijn. De verhalen verbinden mensen en ideeën, wakkeren hoop aan, en leveren energie om actie te ondernemen in de richting van een toekomst die aan hen trekt.

Wat is een storyweaver of verhalenwever?

Een verhalenwever houdt van mensen en ziet elke mens als een wandelende schatkist vol exotische verhalen. Een verhalenwever is nieuwsgierig naar mensen en wil leren van de verhalen die mensen vertellen over wie ze zijn, wat ze beleven, waarin ze geloven en hoe ze naar de wereld kijken.  Een verhalenwever helpt verhalen geboren worden en weeft ze in het leven van vertellers en van de gemeenschap. Dan kunnen die verhalen alternatieven tonen, anderen aanmoedigen en nieuwe mogelijkheden doen ontstaan.

Een verhalenwever begrijpt de krachtige impact van verhalen en de context waarin die verhalen ontstaan. Hij of zij schept ruimtes waarin mensen de pen weer kunnen opnemen en als eerste auteur hun eigen verhalen kunnen vormgeven. 

Dat werk is belangrijk in onze wereld vandaag, omdat wijsheid en kennis van gewone mensen – gewoonlijk zonder status en zonder stem – niet gezien en niet gehoord blijft. En verhalen die niet klinken, worden niet meegenomen in besluiten: in gemeenschappen, organisaties en de samenleving. Hoe meer verhalen we wél ontdekken en documenteren, hoe meer verscheidenheid we optekenen in de verhalen, hoe rijker het verhaal van onze wereld en onze werkelijkheid wordt. En hoe rijker ons begrip van de werkelijkheid wordt, hoe meer we kunnen inspireren tot verandering. 

Op die manier weven verhalenwevers mee aan een alternatieve wereld, waarin het leven van mensen in het verbonden midden staat. Waar het leven en stem van alle mensen gelijkwaardig is in het vormen en hervormen van onze wereld.

Hoe word je een storyweaver?

Eerst en vooral maak je dieper kennis met het idee achter storyweaving. Daarvoor is er de introductiedag op 23 april. Je ontdekt er hoe we kijken naar verhalen en hoe we via verhalen onze wereld kunnen inspireren en veranderen. Je staat stil bij jouw eigen nieuwsgierigheden en drive om in ‘Reizen naar Morgen’ inspirerende alternatieve verhalen te vinden en verder te vertellen.

Heb je zin om door te gaan? Dan is er een tweedaagse intensieve training storyweaving. Tijdens deze training ontdek je wat er in jouw rugzak gaat: een open luisterhouding, nieuwsgierigheid, de bereidheid om de verteller waardig te benaderen. Je leert uitnodigende vragen te stellen en doorvragen om goed te begrijpen wat de verteller belangrijk vindt. En je leert hoe je een verhaal in een geschreven tekst kunt uitdrukken.

Na introductie en training sta je er niet allen voor. Ervaren storyweavers steunen je met coaching en advies. We helpen je graag zoeken naar toffe verhalen en bedenken samen met jou de juiste vragen voor een goed gesprek. We helpen je schrijven en herschrijven als dat nodig is.

Zijn er voorwaarden die je moet kennen?

  • De training is gratis, maar engagement is nodig.
  • Wie deelneemt aan de training, engageert zich om vijf of meer verhalen te vinden en te schrijven (of de documenteren in een podcast, video, gedicht, …)