Toerist aan de haak

Toerist aan de haak
Toeristen ontvangen is een mooi beroep. Vakantiemakers zorgen er immers voor dat mensen gelukzalige momenten beleven. Maar werken in de toeristische sector is ook een harde business.

De vakantiemaker is dag in dag uit met zijn product bezig. Bovendien moet hij er daarnaast ook voor zorgen dat er daadwerkelijk toeristen komen, hij moet toeristen ‘werven’. De concurrentie is groot en er moet dus ook promotie gevoerd worden. Het is een proces van actie en reactie. Wie niet mee is met zijn tijd, mist de boot. Bovendien kunnen de klassieke wervingsmethoden zoals een wervende folder, beursdeelname en distributie via de toeristische informatiekantoren, om verschillende redenen in vraag worden gesteld.

Toerisme Vlaanderen wil je helpen in de zoektocht naar een geschikte manier om dit werven aan te pakken en heeft enkele aandachtspunten op een rij gezet.

  • Wat is werven eigenlijk?
  • Moet u werven?
  • Wanneer ben je aan het werven en wanneer niet?
  • Bestaan er technieken om te werven en wat zijn de succesfactoren?
  • Hoe weet je of je inspanningen resultaat opleveren?

De vormingsbrochure ‘Toerist aan de haak. Diverse manieren om te werven.’ toont welke middelen en technieken er kunnen ingezet worden om de toerist te verleiden. Naast de klassieke kanalen leert de vakantiemaker in ‘Toerist aan de haak’ welke alternatieven er bestaan.

Download hier de vormingsbrochure 'Toerist aan de haak'

We wensen je veel succes met het aan de haak slaan van de toerist!