Erkenning als verblijf Toerisme voor Allen

Antwerpen trappen museum
Jeugdverblijven en vakantiecentra kunnen een erkenning behalen als verblijf Toerisme voor Allen. Dit houdt in dat zij specifieke inspanningen leveren om bepaalde groepen in onze samenleving van een vakantie te laten genieten. Daarnaast moeten deze verblijven voldoen aan specifieke criteria inzake veiligheid, comfort en hygiëne.

Wie zijn de centra Toerisme voor Allen?

Alle centra of huizen die logies aanbieden, kunnen erkend worden, of ze nu uitgebaat  worden door een privépersoon, een vennootschap, een feitelijke vereniging, een plaatselijke (jeugd)groep of een vzw. Ook wat de capaciteit betreft, is er geen minimum opgelegd.

Aan welke erkenningscriteria moet een verblijf voldoen?

De verblijven die in het kader van het decreet Toerisme voor Allen worden erkend, moeten wel voldoen aan een aantal erkenningscriteria, zoals:

  1. drempelverlagende maatregelen
  2. brandveiligheidsnormen
  3. hygiëne-, comfort-, veiligheids- en classificatienormen
  4. aanleveren van statistische gegevens

Aangezien het hier gaat om een Vlaams decreet moeten de huizen gelegen zijn binnen het Vlaams Gewest. Een verblijf in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad moet uitgebaat worden door personen die wegens hun activiteiten uitsluitend behoren tot de Vlaamse Gemeenschap.

Je baat een hostel of vakantiecentrum (met erkenning Toerisme voor Allen) uit. Jouw logies is automatisch aangemeld. Een hostel kan meteen die beschermde benaming aannemen. Een vakantiecentrum heeft 3jaar de tijd om te voldoen aan de bijkomende uitbatingsvoorwaarden van de benaming(en) die je eventueel wil gebruiken. Je erkenning Toerisme voor Allen loopt verder. Type A, B en C vallen niet onder dit Logiesdecreet.

Heb je nog geen erkenning Toerisme voor Allen? De logies, hostels en vakantiecentra moeten zich eerst aanmelden onder het logiesdecreet. Daarna kun je complementair een TvA-erkenning aanvragen. 

Erkenning en labels

Toerisme Vlaanderen kan bovenop de erkenning eveneens een label 'jeugdtoerisme' toekennen aan verblijven.

Verblijfcentra die voornamelijk of uitsluitend gericht zijn op jeugdgroepen, kunnen een label jeugdtoerisme van de categorie jeugdverblijfcentrum type A, B of C bekomen.
De voorwaarden zijn:

  • per kalenderjaar zijn minimum 70% van de overnachtingen in het verblijf voor rekening van personen jonger dan 30 jaar,
  • het verblijf voldoet aan de classificatienormen voor jeugdverblijfcentra type A, type B of type C.

Verblijven die voornamelijk of uitsluitend individuele jongeren ontvangen, kunnen een label jeugdtoerisme van de categorie hostel bekomen.
De voorwaarden zijn:

  • per kalenderjaar zijn minimum 50% van de overnachtingen in het verblijf voor rekening  van personen jonger dan 30 jaar,
  • het verblijf voldoet aan de classificatienormen voor hostels.

Om ingedeeld te worden onder één van deze categorieën, moet het verblijf bijkomend voldoen aan de classificatienormen voor de jeugdverblijfcentra type A, B en C en hostels.
Een verblijf kan veranderen van categorie van het label jeugdtoerisme, bijvoorbeeld van jeugdverblijfcentrum type A naar jeugdverblijfcentrum type B, doordat er wijzigingen aan het verblijf gebeuren. Die verandering moet steeds vastgesteld worden door een inspecteur van Toerisme Vlaanderen.

Een overzicht van alle erkende jeugdverblijven kan je raadplegen via www.jeugdverblijven.be.

Hoe een erkenning Toerisme voor Allen behalen?

Een duidelijk stappenplan voor het aanvragen van een erkenning en meer uitleg bij de verschillende erkenningscriteria kan je nalezen in de online brochure Verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen.

Voor logies, hostels en vakantiecentra: meld je logies eerst aan via het uitbatersportaal of bezorg ons het papieren aanmeldingsformulier. Het formulier voor het aanvragen van een erkenning kan je hier downloaden.

Lees hier de antwoorden op veelgestelde vragen over de erkennningen Toerisme voor Allen.

Hoe kan ik mij aanmelden?