Overnachtingsgegevens doorgeven aan Toerisme Vlaanderen

.
Alle verblijven die een erkenning kregen in het kader van het decreet Toerisme voor Allen zijn decretaal verplicht om de nodige cijfergegevens te verzamelen. Enkel indien je verblijf aangesloten is bij de boekingscentrale van het CJT, hoef je zelf niets door te geven.

De erkende jeugdverblijven hebben twee mogelijkheden om hun overnachtingsgegevens door te geven. Uitbaters kunnen handmatig een formulier invullen per maand en dit doorsturen of faxen naar Toerisme Vlaanderen. Daarnaast bestaat nu ook de mogelijkheid om alle overnachtingsgevens digitaal bij te houden via de website www.jeugdverblijven.be. Het voordeel van deze laatste manier is dat de overnachtingsgegevens maandelijks automatisch worden doorgestuurd naar Toerisme Vlaanderen en naar ADSEI (het vroegere NIS). Als uitbater hoef je zo niet langer elke maand dezelfde gegevens naar twee verschillende adressen op te sturen.

Hoe ga je te werk wanneer je overnachtingsgegevens op papier bijhoudt?

Indien je het hele jaar verhuurt, moet je voor elke maand de overnachtingsstatistieken doorgeven. Wacht niet tot het einde van het jaar om de formulieren door te geven, maar doe dit liefst maandelijks. Indien je enkel verhuurt gedurende de zomermaanden, dan mag je de gegevens op het einde van deze periode doorsturen. Indien je in sommige maanden geen overnachtingen hebt of gesloten bent, dien je toch voor deze maand(en) een formulier door te sturen. Zo verhinder je dat Toerisme Vlaanderen je, op het einde van het jaar, aanmaant om de ontbrekende gegevens door te sturen.
- Je vult dan het cijfer '0' in bij het totale aantal overnachtingen.
- Je kan één formulier gebruiken voor meerdere maanden waarin er geen overnachtingen zijn. Indien je meerdere verblijven hebt op één adres, dan mag je de overnachtingsstatistieken samen doorgeven, op voorwaarde dat de verblijven hetzelfde jeugdlabel hebben.
Vermeld steeds duidelijk over welke verblijven het gaat door naam of dossiernummers op het formulier aan te duiden.

Formulieren voor overnachtingsgegevens 

Hoe gebruik je de online statistiekmodule via www.jeugdverblijven.be?

Via het Centrum voor Jeugdtoerisme kregen alle uitbaters van erkende jeugdverblijven een gebruikersnaam (login) en wachtwoord voor de beheerspagina. Op deze pagina kan je de gegevens van je verblijf aanpassen, een bezettingskalender bijhouden, reserveringen ontvangen en natuurlijk de overnachtingsgegevens bijhouden.

Via de online module moet je de overnachtingsgegevens bijhouden per erkend verblijf, ook al bevinden de gebouwen zich op hetzelfde adres. Het grote voordeel is wel dat de overnachtingsgegevens die je via deze website bijhoudt, maandelijks automatisch worden doorgestuurd naar Toerisme Vlaanderen en naar ADSEI (het vroegere NIS).

Uitbaters van niet-erkende jeugdverblijven kunnen geen gebruik maken van deze module. Het behalen van een erkenning voor het verblijf is hier dus de boodschap!

Contactpersoon bij Centrum voor Jeugdtoerisme

Tel.: 09 210 57 75


e-mail: ondersteuning@cjt.be