Uitgangspunten strategie 2016-2020

De Marketingstrategie 2016-2020 is opgebouwd uit vijf uitgangspunten: merk 'Vlaanderen', belevingen als toeristische troeven, doelgroepen, doelmarkten en duurzaam toerisme.

Toerisme Vlaanderen organiseert in mei-juni 2016 een aantal interactieve informatiesessies over de Marketingstrategie 2016-2020.

De infosessies zijn gericht op de brede toeristische sector. Inschrijven kan vanaf eind maart 2016. Blijf op de hoogte via deze website en/of onze maandelijkse e-nieuwsbrief.

 

strategie punt1

1. Merk ‘Vlaanderen’

Met een krachtig merkbeleid en een sterke merkwaarde kan Vlaanderen (en haar deelbestemmingen, met de kunststeden op kop) zich als toeristische bestemming onderscheiden van concurrerende bestemmingen. Het kloppend hart van onze merkwaarde is het ‘baanbrekend vakmanschap’. Deze merkwaarde vertolkt het DNA van Vlaanderen en kleurt elke toeristische beleving in Vlaanderen.

 

strategie punt 2

2. Belevingen als toeristische troeven

Vlaanderen beschikt over heel wat troeven die ons onderscheiden als toeristische bestemming. Dat is een zegen om ons internationaal te kunnen positioneren. Erfgoed, Kunst & Cultuur, Tafelen en Fietsen zijn de voornaamste. Deze toeristische troeven zijn een rijke bron van unieke belevingen, waarin de interesses en passies van specifieke doelgroepen (uit specifieke markten) en het toeristisch aanbod in Vlaanderen elkaar vinden. 

 

strategie punt3

3. Doelgroepen

Toerisme Vlaanderen richt zich met zijn internationale werking op de culturele meerwaardezoeker. De culturele meerwaardezoeker is een meerdaagse bezoeker voor wie cultuur kunnen beleven een beslissende factor is bij zijn of haar bestemmingskeuze. We rekenen ook jongeren, families en mensen met een fysieke beperking binnen onze doelgroep. Voor de meetingindustrie gaan we onze inspanningen in de eerste plaats richten op internationale associaties en bedrijven die actief zijn in de economische groeisectoren voor Vlaanderen. Toerisme Vlaanderen legt zich vooral toe op het aantrekken van associatiecongressen. 

Toerisme Vlaanderen wil naast de internationale culturele meerwaardezoeker zoveel mogelijk Vlamingen laten participeren aan vakantie. Het richt zich daarom ook op Vlamingen met een beperkt budget. Maar we beseffen dat er nog andere potentiële drempels zijn die mensen verhinderen om vakantie te beleven. We zullen ook hiervoor stapsgewijs werken aan een aangepast toeristisch aanbod.

 

strategie punt 4

4. Doelmarkten

Voor 2016 en de komende jaren zetten we in op specifieke doelgroepen in de volgende markten: Nederland, Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Spanje, Italië, Scandinavië, Centraal-Europa, Verenigde Staten, Canada, Australië, Japan, Rusland, Brazilië, India en regio Azië. De belangrijkste doelgroepen voor toeristisch Vlaanderen zijn en blijven in onze buurlanden. Toerisme Vlaanderen richt zijn toeristische marktbewerking daarom prioritair op deze vier landen. 

Voor de MICE-doelmarkten maken we een onderscheid tussen associaties en bedrijven:

  • Associaties: internationale associaties binnen economische groeisectoren en identiteitsversterkende sectoren. Hierbij ligt onze focus op associatiehubs (bijvoorbeeld Brussel, Washington en Genève).
  • Bedrijfsmeetings en –meetcentives: buurlanden, Europa, Verenigde Staten en Azië.

 

strategie punt 5

5. Duurzaam toerisme

Toerisme Vlaanderen besteedt in zijn werking al jaren flinke aandacht aan een duurzame ontwikkeling van toerisme. De komende periode zullen we vooral inzetten op ambassadeurschap, het verder verhogen van de vakantieparticipatie, ruimtelijke spreiding, mobiliteit en de kwaliteit van onze toeristische producten.

 
Uitgangspunten strategie 2016-2020

 

Terug naar de algemene pagina over de Marketingstrategie 2016-2020 van Toerisme Vlaanderen

 

DOWNLOAD