Vergunde reisbureaus

afbeelding_herkenningsschild_vergunde_reisbureaus
Vanaf 1 januari 2014 is er voor de uitbating van een reisbureau of toeristisch verhuurkantoor met een vestiging in het Vlaamse Gewest geen toeristische vergunning meer vereist.

Het Vlaamse Reisbureaudecreet, dat deze verplichting invoerde, werd sinds 1 januari 2014 opgeheven. De federale wetgeving inzake reisovereenkomsten blijft wel gelden.
Meer informatie over deze federale wetgeving vind je op de website van de FOD Economie.