Visie op toeristisch onthaal

gent
Samen met onze partners zetten we in op een gastvrij en professioneel onthaal. Door te mikken op een verhoogde klantentevredenheid willen we met het toeristisch onthaal bijdragen aan een langere verblijfsduur, meer herhalingsbezoek, hogere bestedingen en een versterkte reputatie.

We ontwikkelden een nieuwe visienota rond toeristisch onthaal. Deze gaat in op de uitdagingen met betrekking tot internationaal onthaal, de uitgangspunten, de krachtlijnen en de specifieke rol die Toerisme Vlaanderen de komende jaren zal opnemen. Ze omvat ook een aanzet tot een actieprogramma, dat we samen met onze partners willen uitvoeren.

Op lokaal, regionaal en Vlaams niveau bouwen we onthaalnetwerken uit met kwaliteitsvolle contactpunten waarmee we de hele 'visitor journey cycle' dekken. Het gaat daarbij dus niet alleen om de klassieke onthaalcentra of infokantoren, maar ook om transport-, attractie-, logies- en evenementgerelateerde contactpunten. We streven een hoogstaande dienstverlening na, op maat van de bezoeker, evenals een sterke verwevenheid van virtueel en reëel onthaal. Toerisme Vlaanderen zal zich daarbij - consistent met zijn marketingopdracht -  toespitsen op het onthaal van de buitenlandse bezoekers. Partners die aan de uitbouw van het internationaal onthaal meewerken, kunnen op ondersteuning rekenen.

Kwaliteit in Onthaal is het managementondersteunend programma dat ons zal helpen om kwaliteitsmanco’s te detecteren en om gericht verbetertrajecten uit te zetten. Het is in de eerste plaats gericht op onthaalcentra die deel uit maken van het netwerk internationaal onthaal, maar de toolkit met 'doe-het-zelf' instrumenten is ook voor andere centra vrij toegankelijk. Hij omvat veel inspirerende voorbeelden en praktisch bruikbare instrumenten die ook in de context van binnenlands onthaal heel relevant kunnen blijken.

Lees hier de volledige visienota rond toeristisch onthaal