Het Vlaamse Logiesdecreet

jongeren aan de incheckbalie
Sinds 1 april 2017 is het vernieuwde Vlaamse logiesdecreet in werking. Dit decreet vereenvoudigt de administratieve regels voor wie toeristen tegen betaling laat overnachten. Veiligheid en kwaliteit blijven essentieel. Voor elk logies gelden dezelfde basisnormen in verband met (brand)veiligheid, verzekering en hygiëne, aangevuld met meer specifieke uitbatingsnormen per type logies. Elk logies moet je ook verplicht aanmelden. De toeristische vergunningsplicht werd afgeschaft. In de plaats kan je je logies wel vrijwillig laten erkennen door Toerisme Vlaanderen, al dan niet met een comfortclassificatie (sterren). De uitbatingsvergunningen en sterren volgens het vorige logiesdecreet blijven geldig tot eind maart 2020. Tegen dan moeten alle logiesvergunningen omgezet zijn naar een nieuwe erkenning.

Je vindt op deze pagina's alle informatie, samen met de teksten van het logiesdecreet en de uitvoeringsbesluiten, die alle concrete normen en procedures vastleggen.

Klik op de titel om meer te lezen over het onderwerp:


Het logiesdecreet kort samengevat

Elk toeristisch logies waar je mensen tegen betaling te slapen legt, moet voldoen aan dezelfde zeven basisnormen inzake brandveiligheid en kwaliteit. Het maakt niet uit of het om een professionele uitbating of bijverdienste gaat en of het logies rechtstreeks wordt aangeboden of via tussenpersonen of een internetplatform.

Het logiesdecreet verdeelt het logiesaanbod in twee categorieën: kamergebonden logies en terreingebonden logies. Elk met een beperkt aantal algemene exploitatienormen. Voldoet jouw logies aan de voorwaarden van één van de twee categorieën, dan mag je het uitbaten als 'logies'. Als uitbater kies je zelf welke categorie, in functie van de kenmerken van je logies.

Wil je in de promotie een beschermde benaming gebruiken, dan moet jouw logies voldoen aan de bijkomende openings- en uitbatingsnormen van die benaming zodat het de verwachtingen van de bezoekers inlost. In het logiesdecreet bestaan er zeven beschermde benamingen:

Kamer-
gebonden logies:

erkenningsteken hotel 3ster

hotel

erkenningsteken B&B 3 sterB&Berkenningsteken vakantiewoning 3stervakantie-
woning
erkenningsteken hostelhostel
Terrein-
gebonden logies:
erkenningsteken camping 3 stercampingerkenningsteken vakantiepark 3stervakantieparkerkenningsteken camperterreincamper-
terrein

Per beschermde benaming is een (vrijwillige) erkenning mogelijk. Je kan ook een erkenning vragen voor een 'logies', dus een verblijf waar je geen beschermde benaming gebruikt. Als je een erkenning aanvraagt, komt een logiesadviseur van Toerisme Vlaanderen langs voor een plaatsbezoek en adviserend gesprek. Het erkenningsschild aan je muur en op je website, nieuwsbrief of drukwerk is een kwaliteitslabel dat vertrouwen wekt. De erkenning geeft ook toegang tot de logiessubsidies, het toegankelijkheidslabel, ...

Erkende hotels, B&B's, vakantiewoningen, campings en vakantieparken kunnen een comfortclassificatie (sterren) krijgen. Voldoen ze aan de bijkomende uitbatingsvoorwaarden van een specifieke benaming, dan krijgen ze sowieso één ster. Voor de volgende sterren zijn er dan bijkomende comfortvereisten. Voor logies zonder beschermde benaming en voor hostels en camperterreinen is er dus geen comfortclassificatie. Een uitbater kan zijn logies ook met meer dan één benaming laten erkennen als het voldoet aan de overeenkomstige normen.

Lees meer over de erkenning en comfortclassificatie.

Het logiesdecreet geldt niet voor jeugdverblijven, bivakplaatsen, festivalcampings, gratis logies, verhuur uitsluitend in besloten kring (familie en vrienden), paalkamperen ... Het logiesdecreet regelt ook geen zaken die al in een andere regelgeving voorkomen, zoals ruimtelijke ordening, fiscaliteit, misleidende reclame ... Uiteraard moet het logies hier wel aan voldoen, alleen zal Toerisme Vlaanderen deze normen niet controleren.


Naar boven

Brochure: 'Het logiesdecreet in één oogopslag'

De brochure 'Het logiesdecreet in één oogopslag' vertelt je meer over het logiesdecreet, het stroomdiagram geeft je alle informatie in één oogopslag.


Je logies was al aangemeld of vergund volgens het vorige logiesdecreet

 • Je logies was vergund volgens het vorige logiesdecreet? Je hoeft voorlopig niets te doen. In de loop van 2017 en 2018 zal Toerisme Vlaanderen je zelf contacteren om je vergunning om te zetten in een nieuwe erkenning. Je krijgt tot eind maart 2020 tijd om hierover te beslissen. Daarna vervalt de oude logiesvergunning en comfortclassificatie. Bij de nieuwe erkenning krijg je ook een nieuw erkenningsteken. Het bijbehorende schildje toont de buitenwereld dat jouw logies voldoet aan de normen. Bij een bezoek ter plaatse zullen we voor hotels, B&B's, vakantiewoningen, campings en vakantieparken meteen een nieuwe berekening maken van de comfortclassificatie. In die tussentijd moet je logies natuurlijk wel blijven voldoen aan de uitbatingsvoorwaarden (zoals brandveiligheid).
   
 • Je logies was aangemeld volgens het vorige logiesdecreet? Je logies is dan automatisch ook aangemeld voor het huidige logiesdecreet. Je kan een erkenning (al dan niet met comfortclassificatie) krijgen volgens het huidige logiesdecreet. Heb je ondertussen jouw logies uitgebreid? Meld deze aanpassing dan via het uitbatersportaal.
   
 • Je logies is nog niet aangemeld? Meld je logies zo snel mogelijk aan. Je kan tegelijk ook een erkenning aanvragen. Voor hotels, B&B's, vakantiewoningen, campings en vakantieparken kan je een comfortclassificatie (sterren) aanvragen.
   
 • Je baat een hostel of vakantiecentrum uit dat erkend is als Toerisme voor Allen logies ? Jouw logies is dan automatisch ook aangemeld voor het logiesdecreet. Je krijgt tot april 2020 tijd om te voldoen aan de voorwaarden van het logiesdecreet. Vanaf april 2020 zal Toerisme Vlaanderen contact met je opnemen hierover. Je erkenning in het kader van Toerisme voor Allen loopt sowieso verder.

Meld je logies aan via het uitbatersportaal
of bezorg ons het papieren aanmeldingsformulier

Je kan via het uitbatersportaal of via het formulier ook een erkenning en comfortclassificatie aanvragen voor je logies.


Basisprincipes van het logiesdecreet

Het logiesdecreet gaat uit van volgende principes: 

 • Veiligheid en kwaliteit vormen de essentie en gelden voor iedereen 
 • Vertrouwen en verantwoordelijkheid geven  
 • Administratieve vereenvoudiging: overheid als coach  
 • De overheid controleert gericht  
 • Ruimte voor innovatie, creativiteit en eigenheid  
 • Tussenpersonen (zoals bookingswebistes en verhuurkantoren) gaan mee in het bad

Klik hier om meer te lezen over de basisprincipes van het logiesdecreet.


Naar boven

Basisregister Vlaams logiesaanbod

In dit basisregister vind je alle logies dat aangemeld, erkend of nog vergund is. Je kan opzoeken welke logies er zijn in een provincie, gemeente, … Of logies opzoeken per categorie (B&B, camping, hotel, vakantiewoning…) of status (aangemeld, erkend, nog vergund). Omwille van de privacy vind je in het basisregister geen gegevens over de uitbater.

Naar het basisregister Vlaams logiesaanbod


 

Regelgeving en modeldocumenten

Ben je op zoek naar een specifiek document in verband met het logiesdecreet of naar de integrale teksten van de wetgeving? Wij verzamelden voor jou alle teksten van het logiesdecreet, de uitvoeringsbesluiten, de ministeriële besluiten en alle modeldocumenten en -attesten samen op één overzichtelijke pagina.

Naar de regelgeving en modeldocumenten


Naar boven


Logiessubsidie

Erkende logies kunnen een subsidie aanvragen voor verschillende aspecten, zoals het investeren in toegankelijke infrastructuur of de locatie kind-en familievriendelijk maken. Lees alle details op onze overzichtspagina.

Naar logiessubsidie