Vlaamse Meesters

Onderzoek Vlaamse Meesters
Vlaanderen is de bakermat van heel wat Europese kunst en cultuur. Al sinds de Middeleeuwen dwingen de Vlaamse Meesters internationaal bewondering af met hun vakmanschap, creativiteit en technische innovaties. Zij zwermden over de wereld uit en waren toen sterke ambassadeurs van de Vlaamse cultuur. En ze zijn het vandaag nog steeds.

Toerisme Vlaanderen zet de komende jaren sterk in op het thema ‘Vlaamse Meesters’. Dit thema past bij het DNA van onze bestemming en Vlaanderen onderscheidt zich hiermee van zijn toeristische concurrenten. Daarenboven bieden zich in de nabije toekomst enkele unieke kansen aan om de internationale bekendheid en reputatie van de Vlaamse Meesters toeristisch te verzilveren. Het gaat in het bijzonder om de opening van het vernieuwde Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (in 2018), de 450ste sterfdag van Pieter Bruegel de Oude (in 2019) en de restauratie van het Lam Gods (in 2020). 

We vertrekken dus voor het project Vlaamse Meesters vanuit de schilderkunst en het patrimonium van de schilders uit de 15de, 16de en 17de eeuw. Meer bepaald gaat het om Rubens, Bruegel en de Vlaamse Primitieven, met als belangrijkste van Eyck.


Om een degelijk en onderbouwd internationaal marketingplan voor het thema Vlaamse Meesters te kunnen opstellen, is het belangrijk om het marktpotentieel van dit thema per markt in te schatten. Drie factoren bepalen het marktpotentieel van het thema Vlaamse Meesters:

- De interesse in kunst en cultuur als men op vakantie is.
- De bekendheid van de Vlaamse Meesters in een markt.
- De omvang van de markt. 


Om de eerste twee factoren te meten werd een marktonderzoek uitgevoerd. Daartoe is in deze markten gepeild naar de interesse in kunst en cultuur en naar de bekendheid van de Vlaamse Meesters (Rubens, van Eyck en Bruegel). De omvang van de markt meten we aan de hand van het aantal recreatieve aankomsten in commercieel logies in Vlaanderen. In dit rapport geven we de resultaten weer van dit marktonderzoek. Deze resultaten vormen een insteek voor de opmaak van het internationaal marketingplan voor de Vlaamse Meesters. 

 MARKTPOTENTIEEL VOOR HET THEMA VLAAMSE MEESTERS

Raadpleeg het uitgebreide marktonderzoek: