Vlaamse regio's

foto groene regio

Onderzoek verblijfstoerist in de Vlaamse Regio's 2011

Toerisme Vlaanderen voerde in 2011 een marktonderzoek uit naar de verblijfstoerist in de Vlaamse regio's om informatie te verzamelen over het gedrag van de aanwezige recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen. De verzamelde gegevens kunnen inzichten verschaffen in het gedrag van de verblijfstoerist en de aantrekkingskracht van Vlaanderen.
De studie brengt volgende elementen in kaart:

  •  de socio-demografische kenmerken van de toerist;
  •  de kenmerken van de trip (vervoersmiddel, organisatie, …);
  • de geraadpleegde toeristische informatiebronnen;
  • de tevredenheid, herhaalbezoek en aanbeveling;
  • de motivatie;
  • de concurrenten en de concurrentiële voor- en nadelen;
  • het imago en de imagokenmerken van de Vlaamse regio’s;
  • de activiteiten van de toerist in de Vlaamse regio’s;
  • de bestedingen in de Vlaamse regio’s

Klik hier voor het onderzoek

De recreatieve verblijfstoerist in de Vlaamse Regio's

De resultaten van het uitgebreide onderzoek werden gepresenteerd in de verschillende provincies. Hieronder vind je de link naar de inleidende presentatie in prezi en de presentatie van de resultaten in pdf.

Het plan Vlaamse Regio's 2020 (pdf) werd toen ook voorgesteld.

 Tevredenheid regionale infokantoren

Vlaanderen beschikt over een uitgebreid netwerk van infokantoren. Maar hoe tevreden is de toerist over de dienstverlening in deze kantoren, kan hij de kantoren gemakkelijk vinden? Deze en nog andere vragen over de infokantoren in Vlaanderen worden beantwoord in dit onderzoek. Dit onderzoek werd in drie golven uitgevoerd (voorjaar, zomer en najaar) zodat we eventuele verschillen in deze periodes kunnen vaststellen.

Klik hier voor het onderzoek

 

Onderzoek Trekkershutten

Vlaanderen telt 150 trekkershutten, verspreid over 53 locaties (op campings, provinciale domeinen en jeugdlogies), met als voornaamste doelpubliek de fietstoerist. Om het product en de promotie ervan beter te kunnen evalueren en nog beter te kunnen afstemmen op de behoeftes van de toerist, verspreidde Toerisme Vlaanderen in 2007 vragenlijsten in deze trekkershutten.

Wil je de mening kennen van de trekkers op vlak van promotie, ervaringen en boekingen om zo een profiel te kunnen schetsen van hen?

Klik hier voor het onderzoek