Wat is en doet ‘Vlaanderen Vakantieland 2.0’?

Toerisme is een belangrijke hefboom om onze gemeenschap te helpen bloeien, nu en in de toekomst. De provinciale toeristische organisaties, de toeristische diensten van de Vlaamse kunststeden en Toerisme Vlaanderen geloven in de kracht van samenwerking en engageren zich ten volle voor een mooie toekomst van het binnenlands toerisme: Vlaanderen Vakantieland 2.0.

Positieve kracht toerisme als uitgangspunt

De gezondheidscrisis en coronamaatregelen confronteren ons met de kwetsbaarheid van onze samenleving. Ze tekenen de grenzen tussen mogen en moeten, willen en kunnen, binnen en buiten, ‘in’ en ‘uit ons kot’ scherper af dan ooit. Hoe langer we ‘in ons kot’ blijven, hoe meer we onze eigen omgeving herontdekken. Meer dan ooit zijn we overtuigd van de positieve kracht en het belang van toerisme. Wanneer we precies terug ‘uit ons kot’ zullen mogen, weten we nog niet. Maar we gaan er van uit dat we daarna eerst een tijdje toerist in eigen land zullen zijn. Dat laat ons toe om niet enkel onze directe omgeving maar ook onze streek, dorpen, steden, provincies en regio’s te (her)ontdekken en te (her)waarderen. Zo kunnen we de befaamde ‘korte keten’ in praktijk brengen en tegelijkertijd terug genieten van ons rijke erfgoed, cultuur, natuur, (al dan niet culinair) vakmanschap en sportieve uitdagingen. Zodat we later nog beter onze buitenlandse gasten kunnen verwennen. En nog betere ambassadeurs voor onze bestemming worden.

Samenwerking 

Unieke vakantie-ervaringen in eigen land, daar gaan we meer dan ooit voor. Daarom slaan de provinciale toeristische organisaties (Toerisme Limburg, Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Provincie Antwerpen, Toerisme Vlaams-Brabant, Westtoer en Logeren in Vlaanderen Vakantieland), de toeristische diensten van de Vlaamse kunststeden (Visit Antwerpen, Visit Bruges, Visit Gent, Visit Leuven en Visit Mechelen) en Toerisme Vlaanderen de handen in mekaar. Deze groep engageert zich sinds april 2020 onder de noemer Vlaanderen Vakantieland 2.0. Samen met alle private en publieke toeristische partners in ons land, willen we versneld activiteiten ontwikkelen en bestaande initiatieven uitbreiden om het herstel van het binnenlands toerisme mogelijk te maken.

Naast het eigen denkwerk, zamelde deze groep begin april ook ideeën in via een brede online oproep. Bijna 300 inzendingen op enkele dagen tijd tonen de nood én zin om creatief aan de slag te gaan. De vele contacten met diverse sectoren in Vlaanderen (cultuur, horeca, attracties, media, evenementen, …) leiden nu al tot concrete acties en bouwen we de komende weken verder uit. 

Op de planning:

 • Een doordacht plan rond bezoekersmanagement in Vlaanderen voor wanneer we terug ‘uit ons kot’ mogen komen. Naast een haalbare en eenduidige toeristische vertaling van de nieuwe veiligheidsrichtlijnen, mikken we ook op maximale spreiding in tijd en ruimte en transparante en betrouwbare informatie voor toeristische ondernemers én bezoekers. Uiteraard steeds in functie van volksgezondheid, toeristische draagkracht, welzijn en veiligheid.

  Er komt een mobiele applicatie die:
  • het Vlaams toeristisch aanbod centraliseert en weergeeft (in kaartvorm)
  • aangeeft wat de algemene en specifieke veiligheidsmaatregelen bij die toeristische aanbieders zijn
  • aangeeft hoe druk het bij die toeristische aanbieders is, zodat de bezoeker slimme beslissingen kan maken over wat wanneer te bezoeken (op een veilige manier)

   Toerisische aanbieders krijgen rechtstreeks toegang tot hun content. Meer info over deze mobiele applicatie via sam.versele@toerismevlaanderen.be. 
 • Een brede campagne die een nieuwe invulling geeft aan het bestaande merk Vlaanderen Vakantieland en de waarde van vakantie in eigen land (nu en in de toekomst) in de kijker zet. Niet alleen om de toeristische ondernemers te helpen, ook omdat we alle landgenoten willen verwennen met wat ze de voorbije weken niet konden doen en misschien de afgelopen jaren zelfs uit het oog waren verloren: dat het mooi en goed vertoeven is in eigen land. We doen dit met de nodige aandacht en respect voor de vele personen, gezinnen en families die op dit ogenblik getroffen zijn door verdriet en rouw. 

 • Concrete acties en maatregelen die ervoor zorgen dat zorgbehoevende Vlamingen terug kunnen genieten van het recht op vakantie. Er zijn heel wat Vlamingen die hun voorzieningen niet kunnen verlaten, gezinnen die zich moeten organiseren in heel kleine huizen of zich met een zeer beperkt inkomen proberen te beredderen. Deze groep dreigt steeds meer uit de boot te vallen. Zelfs wanneer niet-essentiële vrijetijdsverplaatsingen terug toegestaan zijn, is dat voor veel mensen allesbehalve evident. Vanuit onze overtuiging dat vakantie een basisrecht is, en vanuit onze rijke traditie rond sociaal toerisme, engageren we ons om de komende maanden extra zorg voor hen te dragen en hen gecoördineerd te benaderen.

Meer info volgt binnenkort.