Werken als gids in Vlaanderen

Gidsbeurt op plein
Je wil aan de slag als gids in Vlaanderen? Dan zijn er een aantal dingen waar je minimaal rekening mee moet houden.

Een actieve gids is bij wet verplicht een sociaal statuut aan te nemen. Hieronder vind je een kort overzicht van mogelijke statuten die je als actieve gids kan aannemen:


ZELFSTANDIGE IN HOOFD- OF BIJBEROEP

De meeste gidsen die regelmatig en tegen betaling werken, nemen een statuut als zelfstandige aan. Dit kan zowel in hoofd- als in bijberoep. Belangrijke stappen die je moet zetten om zo'n statuut te bekomen, zijn: 

  • juridisch statuut kiezen; 
  • ondernemingsnummer aanvragen; 
  • btw-identificatie aanvragen; 
  • zichtrekening openen.

Afhankelijk van ieders individuele situatie kunnen er bepaalde regelgevingen al dan niet van toepassing zijn. Informeer je daarom zeker ook bij een ondernemingsloket of andere bevoegde instanties zoals Agentschap Innoveren en Ondernemen of Unizo.


VRIJWILLIGER

Wil je je passie voor je stad of streek onbaatzuchtig delen met bezoekers en toeristen, dan kan je als vrijwilliger voor bepaalde organisaties zonder winstoogmerk aan de slag. Je wordt dan niet betaald voor je gidsprestatie, maar kan wel een kostenvergoeding ontvangen. Op de forfaitaire kostenvergoeding zijn vrijgestelde maximabedragen van toepassing. Als je op dag- en/of jaarbasis meer vergoed wordt, dan handel je niet meer onder het statuut van vrijwilliger.

Meer informatie i.v.m. vrijwilligerswerk vind je bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.


VERENIGINGSWERKER

Nog tot eind 2020 kunnen werknemers (die minstens 4/5 werken), zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden in hun vrije tijd klusjes tegen betaling uitvoeren zonder er belastingen of sociale bijdragen op te moeten betalen. Voor gidsen is het mogelijk om fiscaalvoordelig te werken als gids of publieksbegeleider van kunsten, erfgoed en natuur, en dit binnen de pijler ‘verenigingswerk’ van het onbelast bijverdienen. Het onbelast bijverdienen bestaat daarnaast ook nog uit de pijlers ‘occasionele diensten van burger tot burger’ en de ‘deeleconomie’.

Het bedrag dat je belastingvrij kan verdienen werd in eerste instantie vastgelegd op EUR 500 per maand of EUR 6.000 per jaar. Dit bedrag wordt elk jaar echter geïndexeerd. Het klussen tegen betaling dient te worden aangegeven op de website www.bijklussen.be, de elektronische applicatie van de overheid. Wanneer een vereniging een beroep doet op iemand die in zijn vrije tijd een betaalde taak komt uitvoeren, moet de vereniging hiervan aangifte doen via deze nieuwe onlinedienst. Op deze site wordt voor elke activiteit praktische informatie gegeven en info voorzien over het invullen van de aangifte.

Op 23 april 2020 verklaarde het Grondwettelijk Hof deze regeling nietig. Concreet betekent dit dat dit statuut eind 2020 zal ophouden te bestaan.

Meer informatie is te verkrijgen via het contactcenter van RSZ, van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 16u op het nummer 02 509 90 91.


OCCASIONEEL GIDSEN

Als je gidsactiviteit zo beperkt is dat deze als occasioneel kan worden beschouwd, hoef je geen apart statuut aan te nemen. Je kan dan deze inkomsten gewoon ingeven in je personenbelasting als occasionele prestaties. Criteria die de fiscus gebruikt om te bepalen of prestaties al dan niet occasioneel zijn, zijn o.a.:

  • aantal prestaties;
  • frequentie van de prestaties;
  • onderlinge verbondenheid tussen de prestaties; 
  • aard en opeenvolging van de prestaties; 
  • verband van de prestaties met de hoofdactiviteit.

Het is dus niet zo dat wanneer je inkomsten als gids onder een bepaald bedrag per jaar liggen, je sowieso slechts occasionele prestaties levert.


WERKNEMER OF AMBTENAAR

Een kleine minderheid van de gidsen in Vlaanderen kan bij een organisatie met een gidsenwerking aan de slag als werknemer of ambtenaar. Voor werknemers kan dat aan de hand van verschillende soorten arbeidsovereenkomsten (vast dienstverband, tijdelijk, interim,…). Voor deze gidsen zijn de regels van het Belgisch arbeidsrecht van toepassing.

Meer informatie hierover vind je bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.


LET OP!

De informatie die we hier weergeven is slechts een fractie van alle regelgeving die van toepassing kan zijn wanneer je als actieve gids aan de slag gaat.

Informeer je daarom voldoende
over welke regels op jouw persoonlijke situatie van toepassing zijn.