100 jaar Groote Oorlog

Klaprozen in een veld
In de periode 2014-2018 zal het 100 jaar geleden zijn dat de Eerste Wereldoorlog plaatsvond. Deze historisch belangrijke en nog steeds aangrijpende gebeurtenis zal internationaal – misschien zelfs wereldwijd – in de aandacht komen bij tal van publieksgroepen.

Toerisme Vlaanderen verwacht dat de verhoogde aandacht voor de Eerste Wereldoorlog zal leiden tot een grotere interesse om Vlaanderen te bezoeken. Onze organisatie wil dit toeristisch potentieel dan ook op verantwoorde wijze benutten. Onze ambitie is om Vlaanderen - en bij uitstek ‘Flanders Fields’ (de Westhoek) - te positioneren als dé regio waar het verhaal van de Groote Oorlog beleefd kan worden als een fascinerende geschiedenis met een universeel menselijke boodschap van vrede.

Met de herdenking als motor en eenmalig, uniek gegeven, bouwt Toerisme Vlaanderen met tal van partners aan een duurzaam en kwaliteitsvol toeristisch product voor herdenkingstoerisme, dat ook na 2018 bezoekers kan blijven aanspreken. Gezien het belang van de Westhoek als regio voor het herdenkingstoerisme werken we nauw samen met Westtoer, het autonoom West-Vlaams provinciebedrijf voor toerisme.

Toerisme Vlaanderen investeert 22 miljoen euro in musea, bezoekerscentra en andere WO I-sites doorheen Vlaanderen. De investeringen maken het verhaal van de oorlog beter zichtbaar, begrijpelijk en toegankelijk, ook voor de volgende generaties. In de Westhoek zet Toerisme Vlaanderen samen met de lokale partners een project op om de toegankelijkheid van de vakantieketen te verbeteren. Toerisme Vlaanderen doet er alles aan om Vlamingen die het financieel wat moeilijker hebben, ook ten volle te laten participeren aan ‘2014-18’. Meer over deze inspanningen vind je op de websites www.toegankelijkreizen.be en www.vakantieparticipatie.be.

Onderzoek vormt een belangrijke basis voor een kwaliteitsvol herdenkingsprogramma rond 100 jaar Groote Oorlog. Alvorens dat programma voluit van start gaat stelt Toerisme Vlaanderen zich de vraag in hoeverre Vlaamse WO I-bestemmingen gekend zijn in binnen- en buitenland. Hoe is het met andere woorden gesteld met de awareness of het bewustzijn over WO I? Hoe groot is de betrokkenheid vanuit verschillende landen en wat is de attitude ten opzichte van de herdenking van de Groote Oorlog? Op basis van een eerste meting kan Toerisme Vlaanderen  gerichter promotie voeren in het buitenland en de juiste accenten leggen bij de ontwikkeling van het toeristisch product rond WO I. Klik hier voor het awareness onderzoek WO I uit 2013.

Meer informatie over 2014-2018 | 100 Jaar Groote Oorlog vind je hieronder: