100 jaar Groote Oorlog

Klaprozen in een veld
In 2014-2018 herdenken we 100 jaar Groote Oorlog. De Eerste Wereldoorlog is een historisch belangrijke gebeurtenis met een wereldwijde impact. Uit meer dan 50 landen kwamen soldaten om te vechten in de Vlaamse Velden/In Flanders Fields. Tijdens de periode 2014-2018 staat Vlaanderen dan ook in de internationale schijnwerpers.

Toerisme Vlaanderen en zijn partners hebben de ambitie om Vlaanderen, en bij uitstek ‘Flanders Fields’ in de Westhoek, te positioneren als dé regio in Europa waar het verhaal van de Eerste Wereldoorlog beleefd kan worden als fascinerende geschiedenis met een universele menselijke boodschap van vrede.

Om de rol van gastheer tijdens de herdenking van de Eerste Wereldoorlog sereen en professioneel te kunnen invullen, ontwikkelde Westtoer in samenwerking met Toerisme Vlaanderen Toerisme+, een kader voor ethisch en meerstemmig herdenkingstoerisme. In de uitbouw van het aanbod en de wijze van vermarkten is Toerisme+ een toetssteen. We willen de huidige en volgende generaties de boodschap van de Eerste Wereldoorlog meegeven, die van ‘nooit meer oorlog’.


Top

Kennis

 • Basisstudie: toeristische valorisatie van erfgoed uit de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek met het oog op 100 jaar Groote Oorlog (2014-18)
  Deze studie gaat over de toeristische ontsluiting van het WO I-erfgoed in de Westhoek met het oog op de honderdjarige herdenking van de Eerste WEreldoorlog in de periode 2014-2018.
 • Awareness onderzoek WO I
  Toerisme Vlaanderen voerde in het voorjaar 2016 een nieuw onderzoek bij verschillende doelgroepen uit 10 geselecteerde landen, naar de bekendheid van Vlaamse WO I-bestemmingen in binnen- en buitenland. Dit onderzoek werd in het najaar 2013 al eens uitgevoerd. In het rapport worden de resultaten over beide jaren vergeleken. Op basis van deze studie kunnen we gerichter promotie voeren in het buitenland en de juiste accenten leggen bij de ontwikkeling van het toeristisch product rond WO I.

Top


Aanbod

 • Impulsprogramma 100 jaar Groote Oorlog
  Via verschillende impulsprogramma’s, investeert Toerisme Vlaanderen in musea, bezoekerscentra en andere WO I-sites in Vlaanderen. De investeringen maken het verhaal van de oorlog meer zichtbaar, begrijpelijk en toegankelijk, ook voor de volgende generaties. In een eerste fase (2010) werd 15 miljoen euro vrijgemaakt voor 44 toeristisch-recreatieve infrastructuurprojecten over heel Vlaanderen. In een tweede fase investeerde Toerisme Vlaanderen 6,7 miljoen euro in evenementen rond de herdenking van WO I die in de periode 2014-2015 worden georganiseerd. In 2014 maakten we opnieuw 5 miljoen euro vrij voor evenementen in de periode 2016-2018: www.toerismevlaanderen.be/impuls.
 • Integrale toegankelijkheid
  Toerisme Vlaanderen en zijn partners streven naar de integrale toegankelijkheid van de herdenkingsactiviteiten van WO I in de Westhoek voor een zo ruim mogelijk publiek.
  • In samenwerking met Westkans vzw en de provincie West-Vlaanderen, zetten we het project ‘100 jaar Groote Oorlog – toegankelijk voor iedereen’ op. De bijhorende brochure geeft een overzicht van goed toegankelijke plaatsen in de Westhoek. De graad van toegankelijkheid voor de logies, toeristische infokantoren en bezoekerscentra ontvingen het reeds bestaande A of A+ label van Toerisme Vlaanderen, voor de overige categorieën werd het W en W+ symbool geïntroduceerd.
  • In de Westhoek werkt Toerisme Vlaanderen samen met lokale partners om Vlamingen die het financieel wat moeilijker hebben, ook ten volle te laten participeren aan de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog. Klik hier voor het aangepaste aanbod.
  • The Daily Telegraph en The Sunday Telegraph publiceerden op 19 en 20 juli 2014 een reportage over Flanders Fields en de manier waarop bezoekers met een beperking hier worden onthaald. De reportages bereiken miljoenen lezers en zetten onze Vlaamse vakantiemakers met oog voor toegankelijkheid terecht in de bloemetjes. Meer over deze positieve reportages.

Top


Marketing

Het toeristisch marketingplan 2014-2018 – 100 jaar Groote Oorlog schetst het strategisch kader dat Toerisme Vlaanderen hanteert bij de toeristische marketing van 2014-2018, 100 jaar Groote Oorlog. Het geeft de hoofdlijnen voor de operationalisering ervan voor de periode 2012-2015. Het is een engagement en afsprakenkader dat ook richting geeft aan partners die in productontwikkeling en promotie kunnen aansluiten.

Toerisme Vlaanderen ontwikkelde een generieke campagne rond de herdenking van WO I én voert campagne op verschillende buitenlandse markten, gerangschikt volgens marktaandeel en WO I-betrokkenheid. Klik op het land om meer te lezen over campagnes en acties op die markt.

PrioriteitDoelmarkt
1

Groot-Brittannië

2

Nederland
Ierland
Canada

3

Frankrijk
Duitsland
Verenigde Staten

4India
China

De generieke campagne wordt gestuurd vanuit het hoofdkantoor van Toerisme Vlaanderen in Brussel.


Interessante sites

 • www.flandersfields1418.com is dé pagina voor de internationale bezoeker om meer te weten te komen over de herdenkingsmomenten rond 100 jaar Groote Oorlog in Vlaanderen. De bezoeker krijgt online meer achtergrond door storytelling, tips voor zijn bezoek en suggesties voor overnachtingen.
 • De website van Westtoer. Westtoer neemt onder andere consumentenacties rond de herdenking van WO I voor zijn rekening.

 Met de herdenking als motor, bouwt Toerisme Vlaanderen met tal van partners aan een duurzaam en kwaliteitsvol toeristisch product voor herdenkingstoerisme, dat ook na 2018 bezoekers kan blijven aanspreken.

Top